Programació de textos literaris
Educació infantil
Cicle Inicial
Cicle Mitjà
Cicle Superior
Postals - Pensar, decidir i copiar allò que volem dir. - Pensar i decidir què volem posar.
- Elaborar frases senzilles a nivell individual.
- Escriure una postal amb un model de referència.  
Còmics - Ordenar seqüències d'imatges. - Omplir les bafarades amb frases senzilles. (Treball de frases interrogatives i exclamatives). - Omplir bafarades.
- Elaboració de còmics molt senzills de tres o quatre vinyetes, a partir de models.
- Recrear còmics.
- Elaborar còmics d'invenció pròpia.
Endevinalles - A nivell oral: repetició, memorització i descobrir la solució.
- Racó d'associació: endevinalla-solució.
- Treball del text de les endevinalles, memoritzar-les, descobrir la solució i escriure-les. - Igual que el cicle inicial
- Creació d'endevinalles senzilles amb pautes.
- Creació d'endevinalles més elaborades.
- Completar un text amb el resultat de les endevinalles
Dites - Repetir, memoritzar i copiar dites senzilles.   - Aplicació de les dites en altres àmbits (socials,...) - Igual que el cicle mitjà.
Contes i llegendes - Donar a conèixer els contes més tradicionals (aquells que són molt repetitius).
- Lectura per part del docent.
- Treball del títol i dels personatges (escriure'ls).
- Relacionar imatges i paraules.
- Numeració d'imatges.
- Ordenació dels fets principals.
- Producció de contes, col·lectivament.
- Explicar per escrit contes curts a partir d'imatges. - Introducció de l'estructuració.
- Vocabulari.
- Elaboració de contes col·lectius i individuals.
Poemes - Memorització de poemes curts.
- Reproducció escrita.
- Memoritzar i copiar poemes. - Memoritzar i copiar poemes.
- Ordenar poemes.
- Completar poemes
- Descobrir l'estructura d'estrofa, vers, rima,...
- Completar poemes.
- Producció de poemes senzills.
Rodolins - Repetició oral i memorització.
- Còpia
- Invenció de rodolins senzills.
- Còpia de rodolins.
- Igual que el cicle inicial.
- Introduir formes gràfiques: auques, cal·ligrames.
- Igual que el cicle mitjà.
- Transformar una narració en auca.
Teatre - Treball escrit: títol, murals,...
- Representació.
- Igual - Igual - Transformar narració en text dialogat per petits grups.