Textos literaris. Com treballem el conte?

Plantilla per escriure un conte
Pautes per elaborar un conte
Llistats de paraules per escriure un conte
Models per l'autocorrecció
Plantilla
Pauta general
Llistat
Model d'autocorrecció
       
         

Com treballem el còmic?

Plantilla i o model per escriure un còmic
Pautes per elaborar un còmic
Llistats de paraules per escriure un còmic
Models per l'autocorrecció
Plantilla
   
Autocorrecció CM-CS
Plantilla 1
     
Plantilla 2
       
Model