Benvingut a l'escola folch i torres

Un dels reptes més importants que els pares han d’afrontar és l'educació dels fills. És per aquest motiu que us volem presentar l’ESCOLA JOSEP MARIA FOLCH I TORRES, creada el 1976, com un centre educatiu que sempre ha tingut com a objectiu oferir un ensenyament de qualitat i la voluntat d’esdevenir una institució al servei de les famílies.

El projecte educatiu de l'escola JOSEP MARIA FOLCH I TORRES garanteix la formació de l’alumnat des dels 3 fins als 12 anys, contempla l'educació infantil i l'educació primària.

La docència a la nostra escola és exercida per un qualificat equip de professionals que conjuga equilibri, experiència i joventut, i aplica una metodologia basada en l’aprenentatge significatiu amb l’objectiu de facilitar l’adquisició dels diferents continguts i el domini dels procediments. A l'escola J.M. FOLCH I TORRES formem persones perquè el dia de demà esdevinguin professionals que siguin capaços de fer front als continus reptes que l’evolució del món els plantejarà a nivell cultural i tecnològic. “Eduquem per aprendre a saber i per aprendre a conviure”