Hospital  de la Vall d'Hebró
P. de la Vall d'Hebron 119 - 129,
08035 -BARCELONA

Aules hospitalàries de: