1. INFORMÀTICA I SOCIETAT

1.1Aspectes ètics i legals

1.2 Informàtica i oci

4. IMATGES

4.1 Operacions bàsicas

4.2 Treballar amb objectes

4.3 Treballar amb textes

4.4 Disolvencias

4.5 Gradients

4.6 Disoldres figures

6. DISENY WEB

6.1 Introducció al diseny

6.2 Què és una web?

6.3 Editor Web Kompozer

6.4 Propietats de pàgina

6.5 Vincles

6.6 Taules

6.7 Capes i Marcs

 

2. SISTEMES OPERATIUS

2.1 Introducció

2.2 El escriptori

2.3 Explorar arxius

2.4 Gestió d'arxius

5. OFIMÁTICA

5.1 Conectividad

7. PRESENTACIONS

7.1 Introducció

7.2 Visualitzar una presentació

7.3 Treballar amb diapositives

7.4 Transicions

7.5 Animacions

Plantilles

3. INTERNET

3.1 Què és Internet?

3.2 Serveis (correu, www)

3.3 Cercadors

3.4 Grups de noticies

3.5 Foros i Blogs

3.6 Les Wikis

   
Departaments:
 
ESO
 
Lectura
Matemàtiques
 
BATXILLERAT