QUÈ IMPARTIM?

Tot el professorat de la nostra escola tením la intenció de millorar dia a dia per tal de poder educar els nostres alumnes, no només amb coneixements, sinó també amb actidtuds i valors doncs creiem que cada vegada són més importants.

EDUCACIÓ INFANTIL (de 3 a 5 anys)

Aquesta etapa consta de cursos en els quals els nens adquiriran tota una sèrie d'habits que fins ara no tenien. Se'ls ensenya ser més autonom, a compartir etc. Durant aquesta etapa també adquiriran una gran quantitat de coneixements,que són molt importants perquè quan arribin a primària els sigui més fàcil interioritzar els nous aprenentatges.

EDUCACIÓ PRIMÀRIA (6 a 11 anys)

Aquesta etapa consta de tres cicles (cicle inicial, mitjà i superior). Cada cicle consta de dos cursos acadèmics. Durant aquests sis anys pretenem que l'alumne continuï adquirint coneixements i hàbits que ja havia començat a adquirir dins l'etapa d'educació infantil adequant-los a l'edat de cada cicle i atenent sempre a la diversitat de cada alumne i potenciant-la; a la vegada que els preparem per poder passar a l'educació secundària obligatòria. 

EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA (de 12 a 16 anys)

     Aquesta etapa consta de dos cicles amb dos cursos acadèmics cadascun.  Durant aquests anys es pretén que l'alumne/a assoleixi un nivell de cultura que el permeti accedir a estudis posteriors (Batxillerats o mòduls professionals) o bé integrar-se al món laboral.
     Al llarg d'aquests estudis els alumnes adquiriran coneixements de diferents àmbits:
Àmbit científico-tecnològic: matemàtiques, tecnologia,  ciències experimentals.
Àmbit humanístic: llengua catalana, llengua castellana, anglès, socials, religió.
Àmbit d'expressió: educació visual i plàstica, música, educació física.
Durant l'E.S.O., les matèries estan organitzades en "crèdits". Un crèdit és un conjunt de continguts amb una durada de 35 hores. Poden ser comuns (els fan tots els alumnes per igual), variables (els alumnes els poden anar escollint cada trimestre segons les seves necessitats i interessos) i de síntesi (un repàs dels continguts treballats).


PÀGINA PRINCIPAL