El fundador
Joaquim Masmitjà
Breu història del centre
Trets bàsics del caràcter bàsic de l'escola
Normes generals de convivència
Organigrama del centre
Què impartim?
   * Educació infantil
   * Educació primària
   * E.S.O.
Calendari acadèmic
Preinscripció i matriculació

Per a consultar informació sobre el món de l'ensenyament visiteu la pàgina web de la XTEC

Les instal·lacions
   * Aula informàtica
   * Aula audiovisuals
   * Aules taller
   * Biblioteca
   * Sala d'actes
   * Laboratori
   * Gimnàs amb 
      vestidor 
   * Pistes esportives
Serveis  de l'escola
   * Psicòleg
  * Atenció a la 
      diversitat
  * Menjador
Activitats extra escolars
Festes
Bústia de suggeriments
Pàgina actualitzada el Març del 2000