INSTAL·LACIONS DE L'ESCOLA
AULA INFORMÀTICA 
L'aula d'informàtica de la nostra escola disposa de 20 ordinadors d'última generació totalment equipats amb CD-ROM, tarja de so, connexió a internet... Tots els ordinadors estan connectats en xarxa.
En aquesta aula hi treballen des dels alumnes de 1r. de primària fins els de 4t. d'eso. Els primària prenen el primer contacte amb els ordinadors,  coneixen internet, treballen matèries escolars a través de les activitats click...
Els de Secundària aprenen el món d'internet i informàtica a nivell d'usuari ( Word, Excel, Access...)

AULA AUDIOVISUALS
L'escola disposa d'una amplia aula d'audiovisuals. Disposa de tres televisors amb els seus corresponents vídeos, un potent equip de música i un piano , retroprojector i màquina de diapositives.
Aquesta aula ajuda a aprofundir les classes teòriques que els alumnes fan i els ajuda a comprendre millor els coneixements donats a classe.

AULES TALLER
L'escola disposa de diverses aules taller. Podem trobar-hi l' aula de tecnologia equipada d'un munt d'eines i material on els alumnes poden posar en pràctica els coneixements que se'ls dóna a les classes teòriques.
A més tenim l'aula de Visual i Plàstica on els alumnes poden treballar aquest camp en un marc ampli i extens.

BIBLIOTECA
L'escola disposa d'una àmplia biblioteca dotada d'enciclopèdies i llibres on els alumnes poden anar-hi a estudiar  i ampliar els coneixement de les classes.

LABORATORI
L'escola disposa d'un ampli laboratori equip amb material divers (lupes binocolars, microscopis, vasos de precipitats, pipetes..). Aquí els alumnes posen en pràctica els coneixements adquirits a classe.

SALA D'ACTES
L'escola disposa d'una sala d'actes amb un modern equip de megafonia. S'utililtza per fer algunes reunions amb els pares i celebrar alguns actes de prestigi.

GIMNÀS AMB VESTIDOR
L'escola disposa d'un equipat gimnàs (potro, plinton, barra de gimnasia, pilotes, cordes, respatlleres....) Els alumnes practiquen aquí l'activitat física combinant-les amb sortides a l'aire lliure i activitats en les pistes esportives. 
El gimnàs disposa de vestidor amb dutxes on els alumnes adquireixen els hàbits d'higiene.

PISTES ESPORTIVES
L'escola disposa de pistes esportives. En aquestes s'hi realitza activitats d'educació física i activitats extraescolars.
 
 

PÀGINA PRINCIPAL