A c t i v i t a t s
Curs 2004/05
Sortides
 
 
 
Les mines de Rocabruna
Estació meteorològica
Sant Pau de Segúries
Cim d'Àguiles i
Museu d'Història de Catalunya
   
 
Activitats específiques
 
 
Inici de curs
Jornades culturals
febrer-05
Sant Jordi
2005
     

.
Comiat de 4t