Visita a les mines de Rocabruna

 
(Novembre 05)
 
     
  Un any més, els alumnes de 2n d'eso van visitar les mines de Rocabruna. Aquestes es troben a la falda de Montfalgars, prop de Coll d'Ares.
La seva explotació es remunta a l'època romana. En aquesta època se n'extreia galena argentífera de la que se'n derivava la plata. Durant l'Edat Mitjana també van ser explotades en diferents períodes; se n'extreien minerals de coure (malaquita, atzurita...). Finalment, a mitjans segle XX, seran explotades novament i se n'extraurà baritina. La manca de rendibilitat portarà a la seva clausura definitiva, com va ocórrer a la resta d'explotacions de la comarca.
Avui podem veure les restes d'aquestes explotacions on, curiosament, la més ben conservada és l'anomenada "mina romana". Pel què fa la resta de les galeries, el pas del temps ha fet que s'anessin enfonsant i desapareixent.

   
Entrada a la "mina romana"
     
 
Alguns dels moments de la visita
 
 
 
Buscant minerals
Prenent apunts
 
 
Entrada a la mina de "baix"
Dins la mina "romana"
 
 
Dins la mina "romana"
De tornada
 
 

Vista del massís del Canigó des de Coll d'Ares
(fotografia emesa per TV3 dins l'espai "El Temps")