A c t i v i t a t s
Curs 2008/09
 
Activitats específiques
 
 
Cloenda 1r trimestre
 
     
     
Sortides
 
 
 
Visita a l'estació meteorològica de Sant Pau de Segúries

Visita a la central hidroelèctrica ESTABANELL
Sant Pau de Sagúries