A c t i v i t a t s
Curs 2009/10
 
Activitats específiques
 
     
     
     
Sortides
 
 
 

 

 
 
Visita a l'estació meteorològica de Sant Pau de Segúries