"Busca't la vida"
 
 
Crèdit de síntesi de 4t
 
 

Aquest crèdit està integrat per un conjunt d'activitats que estan dirigides a què cada alumne busqui el seu espai acadèmic o professional, un cop finalitzada la seva etapa d'ensenyament obligatori (l'ESO).

Durant tot aquest curs els alumnes han realitzat diferents sortides així com han assistit a diferents xerrades d'orientació. Algunes s'han dut a terme en el propi centre, d'altres fora.

Un cop finalitzades aquestes activitats, cada alumne ha confeccionat l'itinerari que desitjaria seguir un cop finalitzada l'ESO, així com un estudi de les diferents sortides professionals que pot trobar.

Les visites es van dur a terme als centres de batxillerat i cicles formatius de Ripoll i Olot.

Heus aquí una mostra de la sortida a Olot: