1
Departaments
Diversos

© INS Vescomtat de Cabrera

 


Tècniques d'estudi


Tot sobre tècniques d'estudi (Educaweb)

Prepara't per estudiar!
Com crear un bon ambient d'estudi
Concentrar-se per estudiar bé
Dissenya el teu pla d'estudi
Descobreix la tècnica que t'ajuda a estudiar
Què fer abans d'un examen?


Condicions ambientals
Horari
Lectura
Memòria
Subratllat
Esquemes i resums
Altres consells

CONDICIONS AMBIENTALS

L'habitació i el material de treball són importants a l'hora d'estudiar. Encara que no t'hages adonat, la temperatura, tenir a mà els llibres de consulta o la simple col·locació del flexo són condicions ambientals que influeixen en el nostre rendiment.

En primer lloc anem a donar unes recomanacions sobre l'habitació d'estudi:

1. Procura estudiar sempre en el mateix lloc: la teua habitació, el saló de la teua casa, la biblioteca...
2. El lloc triat ha d'estar bé ventilat: l'aire enrarit provoca somnolència.
3. La temperatura ha de rondar els 17º. Amb menys graus, tota la teua energia la utilitzaràs per a mantenir la temperatura corporal; amb més calor els moviments corporals es fan més lents.

Sobre el material de treball has de tenir en compte que:

1. La taula on estudies estiga sempre ordenada. Fixa't que posa MESA, és a dir, ni el llit ni el sòl són lloc d'estudi. Ja pateix prou la teua columna vertebral amb l'exercici diari com perquè segueixes torturant-la amb postures inadequades.

2. Tingues a mà tot el material que preveges vages a utilitzar: llibres de text, quaderns, bolígrafs, llapis de colors, regles,diccionaris, atlas. És important que no hages de moure't molt una vegada que t'has instal·lat ja per a començar la sessió d'estudi.

3. Important: de vegades, no es té en compte una qüestió tan senzilla com és la col·locació del flexo: Si ets destre el flexo ha d'estar situat a l'esquerra; si ets esquerrà, el flexo ha d'estar a la dreta. Seguint aquestes indicacions evitaràs que la teua mà et faça ombra a l'escriure.

Ens queda gens més l'últim "consell ambiental": Has de posar-te a estudiar sempre en el mateix lloc, amb el material en ordre i procurar aïllar-te el més possible.

Això suposa que ets tu qui decideix que es va a estudiar: Oblida't del telèfon, del timbre de la porta i de les persones que estan al teu voltant.

L'HORARI

Cal estudiar sempre a la mateixa hora i tots els dies TOTS ELS DIES!. A saber dilluns, dimarts, dimecres, dijous i divendres. No t'oblides el divendres és un dia laboral i lectiu com qualsevol altre.

Quantes vegades has deixat la teua tasca per al cap de setmana i has arribat al diumenge a la tarda i ho tenies tot per fer?.

El nostre consell:
Deixa acabat tot el divendres, a tot estirar el dissabte al matí i dedica la resta del cap de setmana per al teu millor ús i disfruta. Sempre tindràs més recent els conceptes que t'han ensenyat i els procediments que deuràs utilitzar.
Només en cas que t'hagen fastiguejat amb un examen en dilluns t'ocuparàs d'estudiar en diumenge.

Quant de temps cal dedicar a estudiar cada dia?

Si estudies Educació Secundària Obligatòria: 2 hores diàries.
Si estudies batxillerat, B.O.P. o C.O.O.: 3 hores i mitjà diàries.
Si estudies Cicles Formatius o F.P.: 3 hores diàries.
Si ja has arribat a la universitat:...tindràs molt per a estudiar!

Però no et confies. Aquests horaris són orientatius. La pràctica diària ens confirma que la gran majoria d'estudiants necessiten aquesta dedicació per a traure amb èxit el curs, però aquest horari es pot modificar en funció de les teues capacitats intel·lectuals i del teu interès i motivació.

Segur que t'estaràs preguntant:

Com faig jo per a estar tant temps asegut?

1. Senta't a estudiar i posa damunt de la taula un rellotge a la vista.
2. Fixa't en l'hora de començament d'estudi i a partir d'aquí dedica 30’ a la teua tasca.
3. Una vegada aprofitats els 30’, descansa 5’.
4. Torna a seure altres 30’, esgota el teu temps i oblida't altres 5’.
5. Repeteix aquest programa tantes vegades com siga necessari per a completar el teu horari.

Com veus som molt exhaustius amb el sistema de treball. Es tracta de planificar el teu temps i obtenir el màxim rendiment.

De vegades et serà molt difícil complir-lo perquè et trobaràs a la meitat d'un exercici i podran més les ganes de concloure'l que l'afany de dur a terme el pla.

Si veus que tu a soles no seràs capaç, posa al corrent als teus pares o germans, implica'ls en els teus hàbits i que siguen ells els quals t'avisen de l'hora.

És important seguir aquest plantejament perquè tu comences a calcular les teues possibilitats. Et posaré un exemple i l'entendràs en un moment:

La constància, ets com un atleta que ha de dosar el seu esforç. Si gens més començar la carrera dónes un acelerón, corres el risc de no tenir forces en els moments finals de la competició.

Per altra banda , si al principi no estrenys prou, pot passar-te que els teus adversaris agafen tant avantatge que per molt que el teu estrenyes al final, serà difícil arribar-los.

Ara bé, és important la constància en aquest punt, perquè és un dels més difícils d'aconseguir i on la gent abans abandona. No serveix començar avui i deixar-lo demà.

Imagina't que ets un fumador empedreït i decideixes deixar el tabac. Està molt bé que no fumes entre setmana però no fem gens si durant el cap de setmana sembles una xemeneia.
Pren-lo amb calma i ànim, no es va fer Roma en un dia.

LA LECTURA

La lectura per als estudiants és el principal instrument d'aprenentatge, doncs la majoria de les activitats escolars es basen en la lectura. Llegir és un dels mecanismes més complexos als quals pot arribar una persona que implica decodificar un sistema de senyals i símbols abstractes.

Tipus de lectura

1. Lectura mecànica
Es limita a identificar paraules prescindint del significat de les mateixes. Pràcticament no hi ha comprensió.

2. Lectura literal
Comprensió superficial del contingut.

3. Lectura oral
Es produeix quan llegim en veu alta.

4. Lectura silenciosa
Es capta mentalment el missatge escrit sense pronunciar paraules. El lector pot captar idees i hàbits en la lectura.

1. La regressió
Consisteix a tornar endarrere sobre el llegit, abans d'acabar el paràgraf. Moltes vegades, es fa de forma inconscient. La regressió provoca un efecte negatiu sobre la velocitat de lectura i la comprensió del llegit, perquè es divideix el pensament, es perd la idea general. Encara hi ha molts lectors que creuen que amb aquest mitjà es reafirma la comprensió del llegit.

2. La vocalització
Quan la lectura s'acompanya amb moviments labials, encara que no emeti sons. Constitueix un gran impediment per a la bona lectura perquè el lector ha d'estar pendent de cada paraula i de vocalitzar-la. Així es distreu l'atenció del fonamental.

3. Moviments corporals
La lectura és una activitat mental i tot moviment físic és innecessari, excepte el dels ulls. Alguns lectors es balancegen, se serveixen del dit per a recórrer les línies, adopten dolentes postures, quan el cos deuria estar relaxat.

4. Vocabulari deficient
El bon lector té a mà i consulta amb freqüència el diccionari. Si el vocabulari és escàs haurà textos en els quals descartem gran quantitat de paraules i expressions que faran que la nostra lectura sigui lenta.

És un cercle tancat: fins que no es comenci a usar amb regularitat el diccionari no s'ampliarà el vocabulari i la lectura no serà tot l'eficaç que degués.

MEMÒRIA: OBLIT I RECORD

El procés de la memòria suposa retenir i recordar coneixements o informacions passades.
No es pot deslligar memòria i percepció perquè aquestes informacions ens arriben pels sentits A partir d'aquí són processades i codificades i passen a formar part de la memòria.

L'ésser humà treballa des de distints tipus de memòria:

Memòria immediata sensorial: consisteix a retenir la informació en unes desenes de segon És la memòria que s'usa quan veiem una pel·lícula, vam escoltar una conversa pel carrer o llambreguem aparadors.

Memòria a curt termini : la informació percebuda arriba a ser emmagatzemada i la retenim durant més temps que la memòria sensorial. És la memòria pràctica que s'observa, per exemple, al recordar un nombre de telèfon o repassar l'agenda de les coses que hem de fer immediatament.

Memòria a llarg termini : és la qual generalment s'entén per memòria en si . Aquí es troba tota la informació quequeramos retenir i per a emmagatzemar-la necessitem moltes repeticions.

En l'àmbit escolar, la memòria segueix teniendodetractores, doncs amb freqüència s'associa l'ús de memòria amb alumnes poc intel·ligents.
No obstant això , no sempre és així. Per a explicar estadiferencia es pot parlar de dues categories:

Memòria repetitiva: s'utilitza per a acumular dades desconnectades.
Memòria comprensiva: estableix associacions entre les informacions noves percebudes i els coneixements previs. Aquest procés d'associacions estimula la nostra ment cap a esquemes de coneixements cada vegada més complexos.

Fases de la memorització

Una vegada que percebem alguna cosa, comença un procés que condueix a la memorització d'aquestes dades. Aquest cicle comprèn les següents fases:

Comprensió: suposa l'observació a través dels sentits i l'enteniment tant de les parts com del tot.

Fixació: s'adquireix amb la repetició. És imprescindible fixar abans de recordar una informació que ens interessa

Conservació: aquesta fase està en funció de l'interès, la concentració i l'entrenament dependrà la manera que es memoritza.

Evocació: significa treure al plànol de la consciència els coneixements emmagatzemats.

Reconeixement: consisteix en la interrelació dels coneixements nous i previs.

No totes les persones tenen la mateixa capacitat per a memoritzar dades. Enfront de qui ràpidament s'acorden d'una informació remota, hi ha persones que tenen més dificultats per a memoritzar.

Dintre de la vida acadèmica, el procés de memoritzar informació és molt comuna i de la forma i facilitat per a realitzar aquest procés pot dependre l'èxit de molts estudiants.

Desenvolupament de la memòria

Si el teu cas és el de les persones que tenen problemes per a recordar dades o si, encara tenint bona memòria, vols potenciar la seva capacitat, pots seguir alguns consells per a desenvolupar la teva memòria:

Millora la percepció defectuosa: intenta que en l'aprenentatge intervinguin tots els sentits aconseguint la màxima atenció i concentració.

Exercita l'observació i entrena't per a captar detalls contrastats i uns altres no tan evidents.

Capta el significat de les idees bàsiques d'un tema. Ja que la memòria que anem a utilitzar es basa en associacions d'informacions, devem estructurar-nos i relacionar el material a retenir.

Procura pensar amb imatges, ja que la imaginació i el pensament estan units.

Per a aconseguir-lo hi ha tres principis:

Exagerar determinats trets com si es tractés d'una caricatura.

Captar els nou.

Donar moviment a les nostres imatges pensades com si fossin una pel·lícula.

Fixa continguts amb la repetició i procura repetir les idees evitant l'assimilació mecànica.

Feix pauses mentre llegeixes o estudies per a recordar el que vas aprenent. Procura que l'activitat exercida aquests descansos sigui completament distinta a la qual realitzes durant l'estudi.

Si aprens alguna cosa just abans de dormir es recorda bastant bé al matí següent. Això s'explica perquè durant el somni no es produeixen interferències.

Revisa com més aviat millor el material estudiat a través d'esquemes o resums. Així s'augmenta el nombre de repeticions-fixacions aconseguint que l'oblit es retardi. Com dada curiosa, cap destacar que a l'endemà d'estudiar s'oblida la quarta part i si no es repassa, continua la progressió de l'oblit.

SUBRATLLAT

Un assumpte important per a qualsevol estudiant és el subratllat, una mica fonamental per a destacar el més important de cada tema i per a millorar la retentiva.

En sentit estricte, subratllar és fer ratlles, línies o altres signes sota determinades paraules amb la finalitat de que ressaltin. En sentit més ampli, entenem per subratllar tota senyal fet per a captar millor paraules o frases d'un text.

La tècnica del subratllat és molt útil; no obstant això, hi ha ocasions en les quals no és convenient usar-la:

- Quan vam treballar amb llibres que no són nostres.
- Quan són llibres prestats de la biblioteca.
- Quan, sent nostre el llibre, es tracti d'edicions de luxe o molt bones.

El subratllat és alguna cosa molt personal, per això no convé que el teu subratllis llibres que no són teus i, al revés, tampoc és convenient estudiar amb llibres subratllats per uns altres.

Per què és bo subratllar?
Pels següents motius:
- Suposa una lectura activa en la qual devem estarconcentrados en el text.
- Evita distraccions i afavoreix l'atenció.
- És una lectura selectiva buscant l'important.
- Permet ràpids repassos.

Què cal subratllar?
Cal intentar subratllar tot el fonamental, per a això més que destacar paraules cal destacar idees, és a dir, es deuen subratllar les paraules amb el màxim de contingut al·lusiu a la idea principal. Si seguim aquesta pauta no abusarem del subratllat i facilitarem els repassos posteriors.

A més de les idees, també cal subratllar dades, dates, tecnicismos, classificacions, etc.

Una ajuda per a realitzar un bon subratllat és fer-se preguntes sobre el text durant la seva lectura.

Les respostes que el mateix text ens va donant és el que cal destacar.

Formes de subratllar

Podem diferenciar tres maneres: lineal, d'enfilada i amb signes.

1. Lineal: és el subratllat fet amb línies, i es poden utilitzar dos vessants: - Usant doble ratlla (==), una ratlla (----) o una línia de punts (….) depenent de la importància de la idea a destacar. També es poden tancar les paraules clau dintre d'un cercle.

- Usant distints colors: per a les idees principals, vermell; per a les secundàries, blava. Les paraules claus de poden destacar amb retoladors fluorescents.

2. D'enfilada Utilitzar dues o tres paraules entresacadas del text i que ho resumeixin,escrivint-les en el marge esquerre. Per a facilitar la seva localització, es poden anar enumerant.

3. Amb signes: Utilitzant signes convencionals o altres personals elaborats per tu. Aquests signes solen anar al marge. Es pot usar una interrogación per a expressar que no ho entens; asterisc (*) quan és una mica important; signe més(+) per a idees ja repetides…

ESQUEMES I RESUMS

L'esquema és conseqüència del subratllat perquè permet expressar gràficament les idees principals del tema i la seva organització. Resumir és condensar el text amb paraules utilitzades per l'autor.

Avantatges
Ens dóna una visió de conjunt de l'estudiat.
Amb un simple cop de vista es capten.
Establim una jerarquia i ordre de les idees estudiades. Per a això usem el raonament que més tard ens serà molt útil per al repàs.
Un esquema és breu i concís, amb el que es realitza un exercici de síntesi que ens permetrà veure molta matèria en poc temps.

Elaboració d'un esquema
Primera lectura, de presa de contacte, per a veure la idea general, com està distribuït el text.
Subratllat: tant lineal, com d'enfilada, com crític.
Rellegeix el text, aquesta lectura li permetrà veure la jerarquia de les idees, l'organització estructuració del text. Seria la base de la teva
esquema.
Realització de l'esquema.
Estudi, comprensió i memorització de l'esquema.
Repassos freqüents dels esquemes realitzats.

Recomanacions
Acostuma't a utilitzar quaderns d'anelles amb separadors per a diverses assignatures en els quals poder arxivar els esquemes que vagis fent.
Procura que els teus esquemes siguin clars i amb lletra llegible; no dubtis a deixar espais en blanc en la fulla, aconseguiràs que el conjunt destaqui per la seva claredat.
Utilitza paraules del teu llenguatge col·loquial que seran més significatives per a tí i t'ajudaran en els processos d'assimilació, comprensió i retenció.

Estructura el tema de la manera següent:
Títol del tema.
Idea principal amb les secundàries escalonades.
Detalls importants.
Encara que en el teu llibre apareguin fets els esquemes al principi o al final de la lliçó, intenta fer-los tu pel teu compte i després confronta'ls amb els del llibre.

Maneres d'esquemes
Les distintes formes més usades de realitzar esquemes tenen els seus avantatges i inconvenients per això és important saber quan devem utilitzar una forma o altra.

Resum
Amb freqüència s'adverteix la utilització resum i síntesi com sinònims, abans de seguir convé fer un aclariment referent a això: resumir és condensar el text amb paraules utilitzades per l'autor; al sintetitzar, condensem i utilitzem paraules del vocabulari de cadascun.

Propietats
El resum és fidel al model ja que no apareixen elements subjectius anotats pel lector
No hi ha disposició gràfica sinó horitzontal com en la generalitat d'escrits.
El resum entra “per l'oïda ” a diferència del subratllat i l'esquema que entren “per la vista”.
Más fàcil d'usar per a assignatures que siguin “de memoritzar”.

Passos a seguir
Tingues a la vista l'esquema previ.
Acostuma't a fer síntesi més que resums per la importància que té usar tuspropias paraules.
Segueix rigorosament l'ordre d'apartats que et marca el teu esquema.
Tingues molta cura a organitzar les idees puesdeben tenir sentit i continuïtat, que es vegi l'enllaç entre elles.
El resum deu ser breu.

Un consell: que el resum no excedeixi en la seva extensió la quarta part de la del text que es resumeix.

Igual que succeeix amb els esquemes molts llibres presenten el seu propi resum al final de cada capítol. Tu deus fer-los pel teu compte i usar els del llibre per a comparar si la teva síntesi coincideix en l'essencial amb el pensament de l'autor.

Utilitat dels resums
Ajuden a desenvolupar la capacitat de síntesi.
Es millora la capacitat d'expressió escrita(puntuació, ortografia, frases fetes).
Es perfecciona la lectura doncs ha de ser atenta, activa i profitosa.
S'augmenta el nivell de concentració i s'afavoreix la retenció i assimilació.

ALTRES CONSELLS

* Fes un pla d'estudis per a determinar quins són els teus punts forts i cuales són els fluixos en cada assignatura. T'ajudarà a decidir els àrees on és necessari fer major esforç i dedicar mes temps.

* Deus programar en el teu pla descansos cada cert temps. La majoria de persones solament assoleixen un nivell òptim de concentració durant 45 minuts seguits. Els descansos deuen ser curts al principi, però cada vegada més llargs conforme passa el dia.

* No intentis estudiar massa en un dia, sobretot quan s'apropen els exàmens, i no estudiïs durant la nit. Programa el teu dia perquè puguis dedicar les teves hores d'òptim rendiment a l'estudi de les assignatures més difícils.

* Intenta dormir les hores que necessites. El cansament aguditza l'estrès i l'ansietat. Pren temps per a relaxar-te abans de ficar-te al llit.

* Menja bé i intenta realitzar una mica d'exercici tots els dies.

* Si sofreixes ansietat, deus evitar substàncies com la cafeïna. Intenta beure molta aigua durant el dia.

* Procura trobar temps per a relaxar-te i divertir-te durant el teu programa d'estudis.

* Queda amb amics per a estudiar a casa o en les biblioteques junts. Comparteix tasques com fer fotocòpies d'articles etc. per a estalviar temps.

* Evita estar amb persones que es posen molt nervioses abans de l'examen i procura no perdre temps analitzant cada examen després. Si et surt malament un examen, passa la pàgina i concentra les teves energies en el següent. Ja haurà temps per a analitzar-lo després d'acabar tots.

* Intenta aprendre exercicis de relaxació, yoga etc. per a reduir nivells d'ansietat.

* És molt important que determinis amb temps terminis i un horari per a estudiar per als exàmens. Dissenya l'horari en funció de les teves hores de màxim rendiment durant el dia.

* Cal triar un lloc per a estudiar. Segons algunes investigacions, el millor lloc per a estudiar és l'aula on es va a realitzar el propi examen, perquè distints objectes en l'aula ajudaran per a recordar certs temes. Però normalment és impossible. S'aconsella doncs, estudiar en molts llocs distints per a assolir acumular una varietat de “accessing clues” (objectes que actuen com pistes per a recordar temes). Així que procura canviar-te de lloc a casa i en la biblioteca quan estudies, i busca objectes per a ajudar-te a memoritzar temes. Exemples de pistes són racons de la teva habitació, peces de música, fins i tot el teu estat d'ànim quan estàs estudiant.

* Intenta dissenyar un procés actiu i divertit per a estudiar i evita passar hores i hores llegint i tornant a llegir els teus apunts.

Algunes estratègies útils en aquest sentit:

* Buscar exàmens d'anys anteriors.

* Dibuixar gràfics o taules per a representar els fets i dades que has de memoritzar. Veuràs que és més fàcil memoritzar una taula que fulla després de fulla d'apunts.

* Intenta utilitzar un “Mind Map” (plànol de la ment). És a dir escriure el títol d'un tema en una casella enmig d'una fulla i afegeix branques que estructuren els detalls del material. Aquests tendeixen a copiar la forma en la qual el cervell tracta la informació, i és més fàcil de memoritzar.

* Utilitzar Mnemonics una forma de memoritzar dades i fórmules a través de rimes, refranys o paraules.

* Queda amb amics per a discutir temes i intercanviar opinions.

* Estableix objectius i regala't petites recompenses cada vegada que compleixes un – una chocolatina, veure un programa de televisió.

* Tria distints colors de bolígrafs i paper per a cada tema distint

* Resumeix un tema en una sèrie de paraules claus, escriu les paraules en una fitxa i mes tarda, o l'endemà , intenta escriure tot el que has après sobre cada paraula clau

* Escriu cites o dades importants en una fitxa i digues-los als teus amics o familiars que t'examinin. Solament dades que són imprescindibles per a l'examen.

* Una forma de memoritzar informació és gravar-la en una cinta i escoltar-la en el llit abans de dormir-te. L'estat alfa de la ment (aquell estat entre estar despert i estar dormit) és l'estat més receptiu.

* No és aconsellable intentar aprendre'l tot la nit abans de l'examen quan els propis nervis del dia abans condicionaran la teva capacitat intel·lectual. Fes tot el que puguis per a arribar preparat al dia abans de l'examen. Si unes circumstàncies extraordinàries t'han impedit estudiar abans d'aquest dia, és important que siguis realista. No intentis aprendre tot en un dia. Revisa els conceptes claus.

* Durant el propi examen, segueix aquests consells:

* No arribis amb massa antelació a l'aula on se celebrarà l'examen. La gent sol estar molt nerviosa. És millor esperar prop, i acudir a l'aula 5 minuts abans que comenci l'examen.

* Relaxa't i escolta amb la major atenció a les instruccions del professorat.

* Una vegada que has començat, llegeix de bon tros cuidat tot l'examen abans de començar a escriure.

* Una vegada has llegit tot, planifica el teu temps d'acord amb el conjunt de les preguntes i els teus propis coneixements. Determina el temps que vas a assignar a cada pregunta abans de començar.

* Respecta el teu pla perquè et doni temps a arribar a les últimes preguntes. Si et sobra temps al final, sempre estàs a temps per a tornar a una de les primeres i escriure mes.

* Si tens la dada que necessites en la punta de la llengua però no et surt, intenta desbloquejar la ment. Canta una cançó dintre del teu cap, o escriu l'abecedari. La primera lletra de la paraula que cerques pot ajudar-te a recordar-la.

* Si tens dos exàmens en dos dies, és recomanable menjar alguna cosa i fer una passejada abans de començar el segon.

Font: Facultat de Dret, Universitat d'Alacant


© Institut Vescomtat de Cabrera · Hostalric