Edificació i Obra Civil
 

Cicle superior Edificació i Obra Civil

 

La finalització del Batxillerat obre l’accés als estudis superiors, una de les etapes més importants de la vida dels joves, de formació i d’enriquiment personal que marcarà especialment el seu futur. Tradicionalment aquest estudis eren universitaris, ara amb la total implantació de la reforma educativa (LOGSE), s’obre un gran ventall de possibilitats amb l’aparició dels Cicles Formatius de Grau Superior (CFGS), que són el pas necessari per entrar amb èxit al món laboral. A la Bisbal fa més de trenta anys que es realitzen ensenyaments professionals. Des dels inicis aquests estudis varen estar relacionats amb la construcció. Varis dels primers alumnes d’aquesta escola instal·lada al Convent dels Pares Franciscans, ara són constructors, i la majoria dels delineants de la comarca varen estudiar a l’antic IFP. La bonança dels últims anys en la construcció, ha portat a una col·locació en el món laboral gairebé total dels alumnes de les últimes promocions; per tant, els Cicles Formatius de la família d’ Edificació i Obra civil, són una opció acertada a l’hora d’escollir una professió amb futur. Amb la total implantació de la reforma, a l’Institut de la Bisbal, s’ha iniciat un CFGS, Tècnic Superior en Desenvolupament i Aplicació de projectes de construcció, l’únic de la família en tot el Baix Empordà i un dels tres que es realitzaran a les comarques gironines. Per matricular-se en el cicle cal tenir el Títol de Batxillerat, el de Tècnic especialista de (FP2), o el COU. També es poden realitzar les proves d’accés per majors de 20 anys, per més informació podeu adreçar-vos a:

Departament d’Edificació i Obra Civil
c/ Colomer i Vázquez, s/n
17100 La Bisbal d’Empordà
Tel: 972640016
Fax: 972643415
Email:
eocbisbal@girona.com