AJUNTAMENT
DE
LA BISBAL D'EMPORDÀ

SORTIDA Núm 2282
18 OCT. 1999

Sr. Delegat territorial del Departament
d'Ensenyament a Girona
Sr. Ángel Guirado
C. Ultònia, 13
17002 GIRONA

Senyor,

En nom del Consell Escolar Municipal de la Bisbal d'Empordà us faig arribar el posicionament unànime dels seus representants en relació a globalitat de l'actuació prevista en la zona escolar, en aquest moment compartida per primària i secundària en el nostre municipi.

Creiem que, tot i ser una actuació coherent sobre plànol - ja que queda clara la delimitació entre ambdues zones -, no s'han avaluat suficientment les propostes alternatives i els suggeriments que els usuaris directament implicats i els seus representants us hem fet arribar.

Li volem transmetre la desconfiança del centre escolar de primària Joan de Margarit envers l'actual projecte, ja que fins a la data actual no tenim notícia de les solucions possibles a l'estat de desprotecció en què queden els alumnes de primària després de la cessió de terrenys i edificacions feta per part de l'Ajuntament de Bisbal d'Empordà al Departament d'Ensenyament en el Ple del 28 de setembre d'enguany.

També recollim la preocupació del centre de secundària pel fet que el projecte d'ampliació parla sempre d'un centre de quatre línies d'ES0 i tres de Batxillerat, enlloc del 5-4 com és en realitat en aquests moments i com sembla que continuarà essent observant l'evolució de la població escolar de la Bisbal. El problema és que, en el moment que es va planificar el mapa escolar te Catalunya, hom donava per fet que els alumnes del Cor de Maria de la Bisbal - en ser un centre concertat - anirien gairebé tots al seu centre de secundària assignat, el Sant Miquel de Torroella. La realitat és que tots els alumnes exceptuant-ne tres o quatre per curs - del centre concertat esmentat opten per fer la secundària a IIESI de la Bisbal. Cal afegir-hi a més, el batxillerat artístic i les línies d'idiomes que, si bé en el moment de fer el mapa escolar no s'hi comptaven, el primer sí s'ha tingut en compte en el projecte d'ampliació.

En relació amb les declaracions fetes per Ensenyament segons les quals no ha rebut cap comunicat oficial demanant un replantejament del projecte, ens remetem a un document elaborat per la Comissió de seguiment de la zona escolar delegada del Consell Escolar Municipal que vàrem fer arribar a la Delegació D'Ensenyament en data 15 de juliol del 1997 on s'acordava:

 • Demanar la conservació del grup 2 i construcció d'una nova edificació per substituir el grup 1 actual i poder conservar les tres línies del centre Joan de Margarit.
 • La construcció d'un edifici nou de secundària al darrere de l'actual institut i conservació de l'edifici actual com a àrea de serveis.
 • Creiem que les demandes que us vàrem fer arribar en el seu dia són raonables i raonades, i varen ser contestades al seu moment per la Delegació d'Ensenyament de Girona en data 25 de juliol on se'ns comunicava que la previsió s'ajustaria a les necessitats d'escolarització de primària i secundària del municipi, que ho estudiarien i ens ho farien saber.

  En aquest mateix escrit la Delegació apuntava la possibilitat d'ampliar les línies de primària incrementant-ne una al CEIP Mas Clarà, opció que el col·lectiu d'aquesta escola rebutja totalment

  Tenint en compte tot l'exposat fins ara, considerem que no és massa tard per un replanteig de la situació ja que el retard de tot el procés general ens ha fet comprovar la manca d'interès per complir els terminis i les actuacions que en un principi es preveien en el mapa escolar de Catalunya de les quals hem constatat canvis importantíssims a la nostra població, per la qual cosa entenem que és urgent poder-ho avaluar conjuntament. Aprofitem per recordar les declaracions del director general de Centres Docents, senyor Emili Pons, fetes al Punt Diari en data 5 d'octubre de 1999 en les quals instava l'Ajuntament de la Bisbal a manifestar quin d'aquells àmbits del projecte no li semblaven bé i manifestava "... per part nostra, trobaran tot el diàleg i tota lo voluntat per buscar un altra solució "

  Amb renovades expectatives en les seves actuacions futures, adjuntem una relació de les inversions realitzades pel Departament d'Ensenyament perquè puguin observar els greuges comparatius respecte a la nostra població.

  Atentament,

  Ramon Romaguera i Amat

  Alcalde i president del Consell Escolar Municipal

  La Bisbal d'Empordà, 8 d'octubre de 1999

  Precedents (història de l'Institut) Calendari de mobilitzacions puja