CATAL└

CurrÝculum E.S.O. Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya

 

OBJECTIUS GENERALS:
 1. Fer ˙s del llenguatge com a mitjÓ per fixar i desenvolupar el propi pensament.
 2. Comprendre discursos orals i escrits adequats a les necessitats escolars i socials pr˛pies de l’edat.
 3. Expressar-se oralment i per escrit amb correcciˇ, coherŔncia i adequaciˇ al tipus de discurs, d’acord amb les necessitats escolars i socials pr˛pies de l’edat.
 4. Servir-se aut˛nomament de la lectura com a font d’informaciˇ, de lleure i de projecciˇ personal.
 5. Adonar-se que les produccions literÓries constitueixen diverses interpretacions del mˇn de l’individu; afavoreixen el desvetllament de la imaginaciˇ i del bon gust estŔtic, i sˇn un mitjÓ d’arrelament i participaciˇ en la cultura pr˛pia, i de relaciˇ amb altres pobles.
 6. Identificar i valorar els mitjans de comunicaciˇ social com a grans productors de missatges verbals i no verbals, i interpretar crÝticament el contingut en relaciˇ amb els valors de la cultura pr˛pia.
 7. Respectar la diversitat lingŘÝstica i prendre consciŔncia de la riquesa que representa aquesta pluralitat.

CONTINGUTS:

 1. Procediments:
 1. Comprensiˇ i classificaciˇ de les entrevistes.
 2. Produccions de missatges orals (explicacions i exposicions)
 3. Memoritzaciˇ de refranys, dites, canšons.
 4. Lectura expressiva dels textos.
 5. Comprendre el text llegit. (Comprensiˇ del significat global)
 6. Identificar les idees bÓsiques.
 7. Elaboraciˇ d’unes auques, c˛mics, pictogrames, calĚligrames, murals, rodolins, sopa de lletres.
 8. Producciˇ espontÓnia a partir de models donats pel professor.
 9. Adonar-se dels castellanismes, vocabulari del catalÓ antic.
 10. Saber emprar el diccionari com a eina de consulta.
 11. Definir correctament les paraules que surten en el text.
 1. Fets, conceptes i sistemes conceptuals.
 1. El text oral com a unitat bÓsica de comunicaciˇ.
 2. Elements no lingŘÝstics que acompanyen una situaciˇ de comunicaciˇ oral: entonaciˇ, postura, to de veu…
 3. InterferŔncies ortogrÓfiques catalÓ- castellÓ.
 1. Valors, normes i actituds.
 1. ConsciŔncia de la importÓncia i utilitat de la llengua parlada en la comunicaciˇ social i personal.
 2. Curiositat per les expressions genu´nes i les expressions i mots manllevats d’altres llengŘes.
 3. InterŔs per identificar les interferŔncies catalÓ-castellÓ.
 4. Atenciˇ als fets circumstancials que demostren la importÓncia de la llengua per ordenar el pensament.
 5. ┌s del catalÓ en l’Ómbit escolar.
 6. Actitud de tolerÓncia i respecte cap a posicions diferents a la pr˛pia, exigint una actitud recÝproca.

ACTIVITATS:

 1. Treball d’ordenaciˇ-classificaciˇ:
  1. Definiciˇ amb llenguatge propi de l’alumnat dels significats: REFRANYS, DITES, CANăONS.
 1. Classificaciˇ, agrupament i ordenaciˇ per temes, aspectes a treballar de tot el material recollit.
 2. Ordenaciˇ alfabŔtica i elaboraciˇ d’una composiciˇ i formulaciˇ acr˛stica d’acord amb l’agrupament del material.
 3. Quantificaciˇ del nombre de vegades que es repeteix una paraula i un mateix tema.
 4. Cercar, identificar i agrupar possibles arcaismes, mots col.loquials, barbarismes i mots derivats.
 5. Elaboraciˇ i recerca d’informaciˇ concreta sobre diferents temes i agrupaments a mode d’introducciˇ i ressenya.
 1. Treball de recerca:
 1. Confecciˇ d’un lŔxic significatiu i representatiu de tots els mots en des˙s i propis de l’argot, fent la transcripciˇ amb el llenguatge propi de l’alumnat.
 2. Elaboraciˇ i establiment d’un vocabulari temÓtic i concret dels diferents mots quantificats i mÚs repetits.
 3. Recerca del significat de les paraules no conegudes a fi d’establir la seva definiciˇ.
 4. Recerca i extracciˇ de sin˛nims, ant˛nims, mots compostos i derivats, metÓfores i analogies existents.
 5. Establir una relaciˇ comparativa a nivell semÓntic i d’estructura formal entre els refranys i les dites.
 1. Treball de creaciˇ/aplicaciˇ:
  12. Realitzaciˇ d’un dibuix interpretatiu a partir d’un refrany que sigui representatiu, motivador i entenedor per a l’alumne/a.
 1. Selecciˇ i confecciˇ amb el material anteriorment treballat d’unes vinyetes en forma de c˛mic, tenint en compte el tema i/o l’aspecte d’un grup de refranys i dites d’igual significaciˇ.
 2. Associar i relacionar refranys i dites amb una fotografia que li correspongui d’acord amb el tema, aspecte i imatge.
 3. Confecciˇ d’una auca popular amb les dites i refranys que integren diferents temes i aspectes del material recopilat.
 4. Elaboraciˇ d’uns pictogrames amb les dites, refranys i canšons.
 5. Composiciˇ i elaboraciˇ amb els refranys d’uns cal.ligrames adient a partir del material seleccionat prŔviament.
 6. Elaboraciˇ d’un gran mural a partir del material mÚs representatiu.
 7. Reconvertir un tipus de frases en rodolins i crear de nous seguint el mateix tema.
 8. Derivar i formular, mitjanšant el vocabulari extret i el lŔxic una sopa de lletres, endevinalles i mots encreuats.
 1. Treball interdisciplinari:
 1. Amb les frases fetes, refranys, dites i canšons, elaborar una petita obra de teatre, establint un fil argumental i conductor on es puguin interposar els refranys i les canšons. (2n . trimestre)
 2. Recerca i recollida de diferents materials relacionats en les propostes d’aplicaciˇ; aixÝ com fotografies, eines, estris vells, etc. d’acord amb els temes i aspectes treballats, per tal de fer una exposiciˇ itinerant i divulgativa, junt amb els pictogrames, auques, c˛mics i canšons que hi seran de fons ambiental.

left.jpg (744 bytes)

home.gif (2303 bytes)
Índex

fletxa.gif (82 bytes)