FULL D’INSCRIPCIÓ “ACTIVITATS EXTRAESCOLARS” CURS 2012-13


Nom i Cognoms de l’alumne:

Curs:

Data de naixement:

DNI de l’alumne:

Nº TARGETA SANITÀRIA I FOTOCÒPIA:

Adreça:

Telèfons de contacte (poseu 2 o més telèfons i especifiqueu de qui són):

Correu electrònic:

 

MARCAR AMB UNA CREU LES ACTIVITATS A LES QUE US VOLEU INSCRIURE


ACTIVITATS EXTRAESCOLARS CURS 2012-13

ACTIVITAT

CURSOS

DIES

PREU ANUAL

 

PSICOMOTRICITAT

P3, P4, P5 i 1r

Dimarts de 17 a 18 hores.

11 € / Soci AMPA: 9 €

 

MULTIESPORTS

1r, 2n, 3r i 4t.

Dijous de 17 a 18 hores.

11 € / Soci AMPA: 9 €

 

BÀSQUET

4t, 5è i 6è.

Dimarts i dijous de 17 a 18 hores.

22 € / Soci AMPA: 18 €

 

FUNKY / HIP-HOP

3r, 4t, 5è i 6è.

Divendres de 17 a 18 hores.

11 € / Soci AMPA: 9 €

 

BADMINTON

3r, 4t, 5è i 6è.

Dimecres de 17 a 18 hores.

11€ / Soci AMPA: 9 €

 

PATINATGE I

P5, 1r, 2n i 3r

Divendres de 17 a 18 hores

11€ / Soci AMPA: 9 €

 

PATINATGE II

4t, 5è i 6è.

Dilluns de 17 a 18 hores.

11 € / Soci AMPA: 9 €

 

ESCACS

1r, 2n, 3r, 4t, 5è i 6è.

Dilluns de 14’30 a 15’30 hores.

11 € / Soci AMPA: 9 €

Autoritzo al meu fill/a, de qui consten les dades en aquest full d’inscripció, a participar en les activitats extraescolars organitzades per l’Escola Pardinyes.
Nom del pare/mare/tutor:                                                                 Signat:

Lleida, 19 de setembre de 2012