TRETS D'IDENTITAT Projecte Educatiu de Centre

 

 
Ens definim com una escola d'una línia, situada al barri de Pardinyes, molt a prop de l'entorn natural de la Mitjana. Eduquem i formem nens i nenes de tres a dotze anys i pretenem aconseguir la màxima qualitat en el procés d'ensenyament i aprenentatge.

La nostra escola es constitueix com una escola catalana, inclusiva i oberta a la comunitat.

El nostre objectiu és formar persones competents en l'actual Societat de la Informació i la Comunicació, que siguin compromeses, solidàries, crítiques, democràtiques, dialogants i sensibles amb el medi ambient.

Objectius

  • Formació integral de l'alumnat.
  • Acceptació de la diversitat.
  • Integració dins l'entorn sociocultural.
  • Participació de tota la comunitat educativa en la gestió del centre.
  • Educació en la llibertat, solidaritat, responsabilitat, tolerància i respecte als drets fonamentals de l'individu.
  • Educació en els hàbits d'observació, anàlisi i crítica de la realitat.
  • Estimulació de la creativitat dels alumnes.
  • Valoració de l'esforç personal i del treball d'equip.
  • Introducció a les noves tecnologies.

 

Projecte Educatiu
Anastasi Pinós, 33. 25005 Lleida   Telèfon 973 236 863   Fax 973 236 863