TRETS D'IDENTITAT Comunitat d'Aprenentatge

 

 

La comunitat d'aprenentatge és un projecte de transformació social i cultural d'un centre educatiu i del seu entorn per garantir l'abast a la Societat de la Informació per a totes les persones.

Es basa en l'Aprenentatge Diàlogic, consistent en una educació participativa de la comunitat per tal d'aconseguir un doble objectiu: els millors resultats en l'aprenentatge dels alumnes i una bona convivència.

Les actuacions d'èxit en les que es basa són:

GRUPS INTERACTIUS

LECTURA DIALÒGICA

 

TERTÚLIES LITERÀRIES

 

BIBLIOTECA TUTORITZADA

 

COMISSIONS MIXTES

 

Anastasi Pinós, 33. 25005 Lleida   Telèfon 973 236 863   Fax 973 236 863