TRETS D'IDENTITAT Projecte Lingüístic

 

 
  • El català s'utilitzarà sempre com a llengua de comunicació i d'ensenyament.
  • S'introduirà el castellà en el moment del Cicle Inicial que els alumnes hagin assolit la mecànica de la lectoescriptura en català.
  • S'iniciarà l'estudi de l'anglès a P-3.
  • Sempre es respectaran els drets lingüístics dels alumnes, d'acord amb la legislació vigent.

 

Anastasi Pinós, 33. 25005 Lleida   Telèfon 973 236 863   Fax 973 236 863