Llibreta Viatgera

La llibreta viatgera és un projecte de l'escola que consisteix a triar un tema sobre el qual l'alumnat hi haurà d'escriure juntament amb els pares, els avis...

Cada setmana la llibreta es passa a un/a alumne/a diferent, i aquest/a juntament amb algun membre de la seva família té una setmana de temps per redactar el que vol explicar. Després es llegeix a l'escola davant de la resta d'alumnes.

Pla experimental llengües estrangeres
Alimentació
Animació lectora
Curs 2012/2013