Pla Experimental de llengües estrangeres

L'escola la Roca va iniciar el seu pla experimental en llengües estrangeres “Let’s do some Phisycal education in English” el curs 2006-2007, com a conseqüència de l’estada a Escòcia de la mestra Judith Reñé Camí, mercès a una llicència d’estudis que ofereix el Departament d’Educació. El curs 2007-2008 aquest projecte es va fer extensiu a nivell de ZER amb el nom de "Enjoying the Scotish culture".

Aquests projectes consisteixen amb el disseny, l’aplicació i la posterior avaluació d’unes unitats didàctiques de l’àrea d’educació física emprant l’anglès com a llengua vehicular en la implementació de les sessions corresponents a aquestes unitats.

Es tracta de millorar la competència lingüística comunicativa de l’alumnat en llengua anglesa i augmentar el temps en que l’alumnat està exposat a aquesta llengua dins l’horari escolar.

Els continguts d’aquestes unitats de programació, fan referència a continguts propis de l’àrea d’educació física, com son els jocs, les danses i els esports. A més a més, estan impregnats de la cultura escocesa, ja que els jocs i les danses són típiques d’Escòcia, i els esports fan referència als que normalment es duen a terme a les escoles de primària d’Escòcia. Aquest fet permet a l’alumnat tenir un coneixement d’una altra cultura.

 

Llibreta Viatgera

Alimentació
Animació lectora