Història de l'Escola

El C.E.I.P. Jacint Verdaguer té una llarga història. L'edifici on està ubicada és un dels més antics i emblemàtics de la ciutat, bastit dalt d'un turó, des d'ón, si mirem cap al Sud, es pot contemplar una bella, extensa i oberta perpectiva d'aquesta zona de l'Urgell i de les zones més properes de la Conca de Barberà i de la Segarra. La història de l'Escola va lligada gairebé a la història de la Tàrrega del segle XX.

Tot va començar el 1931; es partia d'una situació insuficient en dotació i extensió de l'escolaritat. Els ajuntaments republicants van endegar una sistemàtica campanya de promoció, millora i augment de l'ensenyament de la ciutat. Tot just va canviar el règim polític, els nous ajuntaments van interessar-se pel tema. L'ajuntament va encarregar l'elaboració d'un informe sobre les escoles de Tàrrega. L'informe, realitzat pel regidor Sr. Lluís Agell i Agell, fou presentat a la sessió del dia 15 de juny de 1931. L'informe recollia una impressió deplorable de l'escola nacional de nens i l'escola nacional de nenes. La neteja era inexistent i el nombre d'alumnes era reduïdíssim. En la dels nens calia canviar les taules i en la de les nenes calia col.locar un rentamans. El mateix informe recollia la molt bona impressió que li havien produït l'Acadèmia Comercial i el Modern Liceu, per la disciplina i l'ensenyament; també la molt bona impressió de l'Escola Pia per unes demostracions pràctiques dels alumnes; la millor impresssió li va produïr les Germanes Carmelites de Sant Josep i les Germanes de la Vetlla, dues escoles que va qualificar de modèliques. La bona sintonia entre les autoritats locals i estatals que compartien la preocupació pel foment de l'ensenyament va propiciar que en la sessió de l'Ajuntament de Tàrrega del dia 20 de juliol de 1931, l'Alcalde de la ciutat Sr. Fité, donés compte del decret del Ministeri d'Instrucció Pública en que es concedeix a Tàrrega la creació de dues escoles graduades, una per a nois i un altra per a noies. L'ajuntament va crear una comissió per que es dugués a terme, el més aviat posible, aquesta concessió. En la sessió del 27 de juliol de 1931, el consistori va acordar de nomenar una comissió per buscar uns locals on encabir provisionalment les escoles i que comencesin a funcionar el primer dia de setembre de 1931.

El tema, però, es complicà per diferents motius. L'Alcalde Fité viatjà a Madrid i mantingué entrevistes amb el Marquès d'Alonso Martinez, que tenia bona amistat amb els ministres Largo Caballero i Prieto. S'entrevistà més endavant amb el ministre d'Instrucció, també català, Marcel.lí Domingo. El canvi de titulars dels ministeris fan perillar la concessió i l'11 de gener de 1932, el consistoria aprovà, entre altres, el següents punts:

a) Totes les entitats de Tàrrega han d'ajudar, amb el seu esforç, a la realització de l'obra de construcció d'un edifici escolar, col.laborant amb el municipi.

b) L'adjudicació de subhasta serà pagada per mitjà de tres repartiments extraordinaris que l'ajuntament cobrarà de tots els contribuents de la ciutat que tributin pel concepte de Rústica, Urbana i Industrial. El cobrament d'aquests repartiments s'efectuarà en els anys 1932, 1933 i 1934.

c) A l'expedient de subhasta, s'assenyalarà un termini màxim de dos anys per a l'acabament de les obres. Si el municipi té mitjans econòmics per avançar les obres, aquestes es realitzaran en el període d'un any.

En la sessió de l'ajuntament del dia 25 de febrer de 1932 s'informa de l'ofici enviat per la Direcció General de Primera Ensenyança-Secció de Construccions Escolars. En aquest ofici es comunicava que havia estat aprovat el projecte realitzar per l'arquitecte Sr. Josep Florensa i Ollé, per la construcció d'un edifici destinat a dues escoles graduades, amb quatre seccions cadascuna; s'indicava la concessió d'una subvenció de 80.000.- ptes., la qual es lliuraria un cop acabades les obres.

En la sessió del dia 14 de març de 1932, s'aprovà fer el pagament en quatre terminis (1932, 33, 34 i 35). El pressupost total de l'obra que fou aprovat pujava 227.000.-Ptes.

Aquell mateix estiu de 1932 fou adjudicada l'obra al Sr. Joan Riera i Pallars de Vilatorta (Vic). De seguida es començà la construcció.

En la sessió minicipal del 7 d'agost de 1933 l'ajuntament acordà demanar la plantilla de mestres: quatre homes i quatre dones; l'ajuntament facilitarà el local escolar ja construit, a més del material necessari i una casa per als mestres.

A l'inici l'Escola compartia espais amb l'Escola d'Arts i Oficis, també recentment concedida a la ciutat de Tàrrega, i que fou instal.lada en el mateix edifici mentre es cercava una ubicació per l'esmentat centre. Això provocava molèsties contínues entre l'EAO i les escoles graduades.

El dia 19 i 20 d'abril de 1934 fou donada possessió del càrrec als 10 mestres que exercicien la docència a les escoles graduades de Tàrrega.

L'Escola fou inaugurada amb tots els honors el dia 28 de gener de 1934. Al centre de la façana sud de l'edifici i a una altura d'un metre, hi ha una pedra commemorativa d'aquest dia.

El projecte inicial comprenia la construcció de tres edificis, situats en forma d'U, on la base de la U ocuparia l'Est i el pati obert estaria en la direcció Oest; un gran pati en mig completaria el recinte.. Solament es va construir l'edifici de la dreta del pati i que tenia dues plantes.

Al final de la dècada dels seixanta, coincidint amb l'augment de la natalitat, s'amplià el centre i s'aixecà una tercera planta procurant seguir les mateixes pautes de construcció que en el l'edifici original.

Finalment, i durant els anys 1999 i 2000, es dugué a terme un projecte de millora i ampliació de tot el centre per adaptar-lo a les necessitats actuals.

(Bibliografia: Tàrrega. Aproximació a la Història dels seus Ajuntaments entre 1884-1939. Jaume Espinagosa i Josep Mª Planes)

-Projecte de les Escoles Graduades de Tàrrega.(1.932-1934)

-Projecte de millora i ampliació (1999-2000)