ESPAIS PER CRÉIXER

Espais com a lloc provocador de processos d'aprenentatge:

 

Perquè ens ajuden a créixer, a inventar i a imaginar

 
 

Espai d'art

Espai de teatre

 

 

Perquè ens apropen al món dels adults

 
 
Espai del carrer

Espai de la cura del cos

Espai domèstic

 

Perquè ens fan experimentar

 

 
Espai de l'aigua

Espai de natura

 

Perquè podem adquirir noves habilitats en situacions significatives  
 
Espai de la cura del cos
Espai domèstic
 
 

Espai de l'arquitectura

 

 

En definitiva són espais que ens ajuden a créixer.

Són espais rics en materials perquè els nens i nenes puguin experimentar amb diferents materials.

Espais on hi ha lloc per tots els que vulguin interactuar i també pels que en un moment donat vulguin estar sols.

Espais amb un ambient relaxat i de benestar. Per tant és molt important respectar les pautes de conducta, les normes i l'ordre.

L'adult observa,escolta, mira i acompanya, amb aquest paper l'infant sent que el que està fent és important i està tranquil.