Volem " una escola que ofereixi als més petits membres de la nostra societat un lloc on puguin desenvolupar totes les seves possibilitats i puguin créixer en pau, tranquil·litat i harmonia ...."

L'escola El Vinyet és un centre d'ensenyament públic i català que el curs 2009-2010 comptarà amb tota l'etapa d'educació infantil completa. L'escola esdevindrà un Centre d'Educació Infantil i Primària que atendrà alumnes de 3 a 12 anys.

Els trets essencials que marcaran la línia de treball d'aquesta nova escola seran els següents:

 • Una escola plural, oberta i respectuosa amb totes les cultures.
 • Una escola arrelada al seu entorn, sensible amb el medi ambient i sostenible.
 • Una escola democràtica que desenvolupa els valors de la llibertat i l'autonomia, l'esperit crític, la iniciativa i la responsabilitat al mateix temps que es recolza en valors com la cooperació, la solidaritat, l'esperit de grup i la tolerància.
 • Una escola que exerciti línies d'inventiva i innovació permanent amb reptes de futur.
 • Una escola propera a les famílies: màxima transparència i confiança.
 • Formació integral de l'alumne, possibilitant el seu desenvolupament maduratiu, l'adquisició de coneixements i la seva formació personal com a individu dins de la societat actual.
 • Atenció a la diversitat, mitjançant l'ensenyament personalitzat en petits grups.
 • Aposta pel treball per projectes, on s'estimuli la capacitat creadora dels seus alumnes.
 • Inclusió de les disciplines artístiques dins del procés d'aprenentatge.
 • Oferir a cada alumne unes eines pròpies, uns mecanismes i uns recursos que l'ajudin a donar el màxim d'ell mateix i així poder arribar a la seva excel·lència.

L'escola compta amb els serveis que dóna als infants de tota la comarca la Unitat de Suport a l'Educació Especial (USEE).

L'escola rebrà la col.laboració dels Serveis Educatius del Departament d'Educació:

 • EAP (Equip d'Assessorament Psicopedagògic): psicòloga i treballador social.
 • CREDA (Centre de Recursos Educatius per a Deficients Auditius) : logopeda.
 • CRP (Centre de Recursos Pedagògics).