ESCOLA SANT ISIDRE - CAPÇANESDepartament d'EducacióAjuntament de Capçanes

--1953-2003