GUIA
COMUNITAT EDUCATIVA
RECURSOS TIC
RECURSOS MAV

Projecte d'Educació i Comunicació Audiovisual. Curs 2006-2007

Aquest any farem de reporters, buscarem notícies, elaborarem la revista de la ZER amb totes les notícies que passen i ens sumem a la nova moda utilitzant amb blocs.

Visiteu-nos:

* Per tal de sortir de la presentació, cal clicar "a la creu ".