Col·legi Sant Ferran 

Presentació  

Som un centre d'Ensenyament Infantil, Primari i Secundari Obligatori que es preocupa per oferir una formació de qualitat i integradora de caràcter global, basada en una organització dels continguts progressiva i flexible, i amb un enfocament funcional, concret, madurador, creatiu, autocrític i que atengui als diferents ritmes d'aprenentatge. 

Per tal d'aconseguir aquestes fites, reunim un equip humà format per professores, professors i personal no docent en una constant renovació dintre de cada camp.


Si voleu contactar amb nosaltres ho podeu fer per Correu o trucant al telèfon 936.65.29.93