Municipi
Santa Margarida de Montbui
CEIP Antoni Gaudí
 
 
 
  EDIFICIS
 

 


LA TOSSA

Els orígens de l'Església es remunten quan el comte Borrell II atorgà el terme de Montbui al bisbat de Vic.

El bisbe Froià (972-995) promogué la construcció del castell de Montbui i l'Església de Santa Maria al cim de la Muntanya de La Tossa.

D'aquest temps és una part de l'edificació, l'única que pot considerar-se genuïnament preromànica (que s'hagué d'interrompre a causa d'uns anys de sequera i de les incursions sarraïnes).

Anys després, el bisbe Oliba cedeix les terres (amb l'obligació de repoblament) a Guillem de Mediona, el qual reprèn les obres de l'Església i el castell. L'any 1032 el bisbe Oliba consagra l'Església.

L'Església de Santa Maria, de la Tossa de Montbui, és de planta basilical i està formada per tres naus cobertes amb volta de canó (lleugerament tancades) en forma de ferradura i sostingudes per pilars rectangulars a la part occidental del temple i cilíndrics a la resta.

La capçalera és tancada per tres absis semicirculars, afegits posteriorment, que contenen arcuacions llombardes a l'exterior.

L'estat de conservació és excel·lent.

Propera a l'església s'hi troba una torre rectangular que formava part, probablement, d'un sistema defensiu més extens, que comprenia tot el cim de la muntanya, incloent dins el recinte fortificat l'Església de Santa Maria.

El cim de la Tossa de Montbui és un excel·lent mirador que permet l'observació de tota la conca d'Òdena.

També es poden observar diversos tipus de relleu, entre els quals destaquen el relleu montserratí, relleu amb bad-lands i, d'una manera especial, el relleu "en cuestas", formació que es dóna quan es produeix una alternança de capes resistents a l'erosió amb altres de fàcilment erosionables.

 

LA VINÍCOLA

L'edifici conegut popularment com a la Vinícola es va construir al Segle XX.

En ell hi ha: Un bar, una sala i uns lavabos. En ell s'hi fan moltes activitats: Exposicions, rítmica, ping-pong, taller de costura,... i es pot buscar informació per Internet.

Molta gent gran va a la Vinícola.

Índex