Municipi
La Beguda Alta
CEIP Francesc Mata i Sanghés
 
 
 
  EL NOM DEL POBLE
 

 

 

Sabieu per què La Beguda té aquest nom?.

Creiem que era un lloc de pas, com una àrea de servei pels viatgers i els seus vehicles.

Igual que ara parem per posar benzina al cotxe, abans els cavalls bevien aigua dels abeuradors.

Mentre els viatgers aprofitaven per a descansar, fer un mos i beure a l'hostal.

 

 

Els cavalls els deixàven a baix, en el que ara és el garatge de Ca l'Anton i els viatgers descansàven a dalt.

 

En temps dels Romans hi havia una carretera molt llarga, anomenada Via Augusta.

Anava des de Roma fins a l'estret de Gibraltar.

Un ramal d'aquesta via, el d'Ad Fines (Martorell) cap a Antistiana (Vilafranca) passava per aquí.

El pas del temps. (Passeu el ratolí per sobre).

Índex
         
Avaluació