Municipi
La Pobla de Claramunt
CEIP Maria Borés
 
         
 
  PRESENTACIÓ DEL CASTELL
 


 

Un dels elements claus de la reconquesta foren les fortificacions que es construïren per arreu, les quals, a part de tenir la finalitat de defensar i vigilar els nous territoris conquerits, foren la base de la repoblació i organització d´aquestes terres.

Aquestes construccions s'edificàven sempre formant entre elles unes línies imaginàries de frontera o marca.

 

 

 

 

Els castells eren més habitables que les senzilles cabanes dels pagesos, tot i que el pas de les estructures defensives de fusta a les de pedra, no es produeix fins entrat el segle X.


El castell de La Pobla fou construït al S. X pels Srs. de Claramunt.

   
Índex