Municipi
La Pobla de Claramunt
CEIP Maria Borés
 
     
 
     
 
  LA MURALLA
 


 


 

Les muralles constituïen el límit del Castell i la primera línia de defensa junt amb la vall.

Solien ser edificades sobre les mateixes roques que el turó tenia i envoltaven tot el castell; podien tenir dues o mes més portes.

 

 

 

 

Moltes vegades les muralles es feien amb un doble mur i amb una separació entre ells; l'espai que quedava al mig s'omplia de restes de pedra i morter (sorra, calç i aigua).

Les bastides i altres elements per ajudar la construcció eren fetes de fusta i corda.

 

 


 

Les espitlleres estan situades a un cantó de la muralla.

Antigament, les espitlleres servien per a disparar contra els enemics que venien a atacar.

   
Índex