Municipi
Igualada
Col·legi Mestral
 
 
 
 
  V - PASSEIG DE LES CABRES, CARRER DE STA. ANNA I PLAÇA DE LA CREU
 

 

Passeig de les Cabres

El Passeig de les Cabres, abans d'anomenar-se així s'havia dit: "Passeig de la Princesa" primer, "Passeig de la Llibertat" després i "Paseo del General Mola" fins fa 25 anys, en què se li va dir Passeig de les Cabres (com tothom el coneixia).

Plaça de la Creu

A la Plaça de la Creu, l'any 1899, s'hi feren les primeres projeccions de cinema de la ciutat.

L'any 1920 s'hi construí el primer jardí d'Igualada.Una curiositat:

La posició de la Verge que hi ha darrera de la Creu de la plaça, és la mateixa que la de la Verge del retaule de l'Església de Santa Maria.