Municipi
Igualada
Col·legi Monalco
 
 
 
  EL RIU ANOIA, AL SEU PAS PER IGUALADA
 
Aquest és el riu Anoia, des del pont del Molí Nou.

El riu que passa per Igualada i dóna nom a la comarca és l'Anoia.

És un afluent del riu Llobregat. Al seu pas per Igualada, es troba en el curs mitjà.

Durant molts anys ha estat aprofitat per les indústries adoberes, gràcies a la canalització del rec.

El riu marca el límit sud d'Igualada en el punt més baix de la Conca d'Òdena, on està enclavada aquesta ciutat.

A partir de Jorba s'endinsa cap a la plana d'Igualada. Rep l'aigua de la riera de Montbui abans d'entrar a la ciutat i, a l'altre extrem on acaba el seu terme, rep la de la riera d'Òdena.

   
Índex
         
Avaluació