Curs 2009-2010 Número 3 - febrer 2010
Versió per a descarregar o imprimir :
Mediateca CRP: Novetats materials didàctics
Novetats llibres

Ensenyament
Matemàtiques
Ciències Socials
Educació ambiental
Educació per la salut
Música
Educació emocional
Necessitats educatives especials
Famílies

Suport al dol
Novetats
Novetats DVD
Cinema
Divulgatius
Enllaços recomanats
Educat 1x1
Des del LIC
Xerrades de la Lola Casas
Des de l'EAP
Oficines municipals d'educació
 

Mediateca CRP: Novetats materials didàctics
 • Europa. Mapa físic i polític.Mapamundi. Mapa físic i polític. Làmines plastificades de 40 x 30 cm en color.
 • Mapa del Món a escala 1:15.000.000. Adreçat a l’alumnat i al professorat dels centres d’educació secundària, es tracta d’un planisferi de qualitat en llengua catalana per situar els diferents fets, realitats i ocupacions del territori a escala mundial.  En aquest sentit el planisferi pot ser vàlid per identificar, localitzar i analitzar els elements bàsics que caracteritzen el medi; per exercitar la lectura i la interpretació de mapes o per reconèixer la distribució en l'espai de continents, oceans i mars i per localitzar i identificar les principals unitats de relleu i unitats hidrogràfiques al món. El planisferi es presenta en tres fulls de 138 x 93 cm. que muntats poden donar un plafó de 2,69 x 1,38 m.
 • De l'hort a casa. Maleta pedagògica formada per diversos materials didàctics per a alumnat i professorat de Primària i Secundària. Ofereix els recursos pedagògics necessaris per conèixer què és l'agricultura ecològica i poder portar-la a la pràctica.
   
Tornar a l'índex
Novetats Llibres

Ensenyament

 • Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'Educació. Llei d'Educació de Catalunya que té per objecte regular el sistema educatiu de Catalunya.
 • Guía práctica del profesorado de lengua árabe y cultura marroquí. La guia presenta dues modalitats d'ensenyament que varien en funció del tipus d'alumnat de cada centre. També estableix quatre nivells: tres en l'educació primària i un en educació secundària obligatòria i marca els objectius de cada nivell, els continguts lingüístics, culturals i interculturals, la metodologia i la programació, així com una proposta d'activitats i d'avaluació.
 • La programació en el nou currículum. Les competències bàsiques a l'educació primària. Aquest llibre estableix les bases per aprendre a planificar, així com per saber quins beneficis suposa pel centre una correcta programació i la utilitat de la mateixa, tenint com a punt de partida els principis bàsics del nou currículum, molt especialment pel que fa a les competències bàsiques.
 • L'avaluació de sisè d'educació primària 2009. Avançament de resultats. Presenta la síntesi de resultats de l'avaluació de sisè d'educació primària, que s'ha dut a terme per primer cop el curs 2008-2009. Aquesta és una prova externa i censal aplicada a tot l'alumnat de sisè de primària per comprovar el nivell d'assoliment de les competències bàsiques lingüístiques i matemàtiques en acabar l'etapa.
    Tornar a l'índex

Matemàtiques

 • Col·lecció "Els Dossiers de la Maria Antònia Canals": Materials innovadors sobre com treballar alguns dels temes clau en l'aprenentatge de les matemàtiques a Educació Infantil, Educació Primària i ESO. Cada títol oferta un tema organitzat en tres o més blocs. Cada bloc està format, al mateix temps, per unes orientacions didàctiques, propostes d'activitats i un extens annex amb models de plantilles fotocopiables.
  • Primers nombres i primeres operacions
  • Fraccions
  • Estadística, combinatòria i probabilitats
  • Lògica a totes les edats
  • Superfícies, volums i línies
  • Transformacions geomètriques
    Tornar a l'índex

Ciències Socials

 • Mollet de Peralada. Aproximació històrica i humana de Mollet de Peralada, un petit poble altempordanès que s'ha identificat sempre amb el conreu de la vinya. Aquest llibre aporta una visió que va més enllà del tòpic .

 • El editorial, el suelto y la crítica. En aquest volum es treballa l'editorial, la glosa i la crítica. S'exposen els conceptes bàsics relacionats amb aquests gèneres periodístics informatius: la seva definició, les seves funcions i característiques, el seu estil i llenguatge, la seva presentació al diari, etc. Els continguts teòrics es completen amb dos tallers de premsa .
Tornar a l'índex

Educació ambiental

 • Biodiversitat dels Països Catalans. 16 pòsters per descobrir la flora i la fauna de Catalunya: 50 ocells; mamífers; bolets; rèptils i amfibis; bestiar autòcton; arbres; peixos marins litorals; rapinyaires diürnes i nocturnes; aviram autòcton; papallones; peixos de riu; plantes fruiteres; cetacis; mallerengues, taurons, varietats d'olivera...
 • Saviesa ancestral. Presenta diferents articles on es mostren altres formes d'entendre el meravellós i harmoniós ordre de la natura que es preserva en la saviesa ancestral dels pobles indígenes.
 • Podem canviar el món. Proposa 50 accions promogudes per We Are What We Do, un moviment sorgit al Regne Unit que compta amb milers de seguidors arreu del món amb un lema molt clar: Petites Accions x Molta Gent = Grans Canvis. La idea que promou aquest llibre és que petits gestos quotidians poden convertir aquest planeta en un lloc una mica més agradable per viure-hi.
 • Carta de la Terra. Adaptació infantil. La Carta de la Terra aprovada en la Cimera de la Terra celebrada a Rio de Janeiro el 1992, és un al·legat a la necessitat de respectar el nostre planeta, en totes les seves vessants: humanes, culturals, ecològiques...
    Tornar a l'índex

Educació per a la salut

 • Ganar salud en la escuela. Guía para conseguirlo. Aquesta guia té com a objectiu orientar i facilitar la introducció de projectes de qualitat en el programa de la Promoció i Educació per al la Salut (PES) en els centres educatius. Ofereix objectius, propostes d'actuació, continguts i indicadors d'avaluació.
 • e-Bug. Primària. e-Bug. Secundària. Recursos didàctics sobre el món dels microbis i les malalties microbianes. Conté informació, programacions de sessions i propostes d'activitats per motivar l'alumnat. L'aprenentatge sobre els microbis en el sistema educatiu espanyol es relaciona amb els continguts de les assignatures de Coneixement del Medi, Educació Física i Educació per a la Ciutadania. En el llibre hi ha la correspondència entre els temes tractats i els continguts curriculars. Es pot utilitzar també en les classes d'anglès descarregant els materials de la pàgina web: http://www.e-bug.eu/
    Tornar a l'índex

Música

 • La Flauta dolça. Mètode d'Iniciació per a infants (I). Inclou una història de la flauta dolça, unes orientacions per als mestres i una extensa selecció de partitures, amb abundància de cançons populars, amb gradació de dificultat, algunes amb exercicis que complementen l'activitat. El recull pretén ser una eina per a professors d'escoles elementals de música: per a nens de 8 anys que ja poden llegir rítmicament i melòdica els pentagrames. També pot ser útil per l'educació musical al cicle mitjà de primària.
 
    Tornar a l'índex

Educació emocional

 • Los patitos feos. La resiliencia: una infancia infeliz no determina la vida. Llibre de psicologia infantil que demostra que cap ferida és irreversible mentre es posin els mecanismes de defensa adequats i s'ajudi a la persona afectada. L'autor ofereix una visió alternativa i raonablement optimista a les actuals teories sobre el trauma infantil i els seus efectes irreparables .
 • I jo, què? En Lluc i la seva germana malalta. En Lluc és un de tants nens i nenes que tenen germans o germanes amb greus problemes de salut. Se sent sol i desconcertat perquè els pares han de dedicar el màxim de temps a la germana malalta. Està enfadat i ressentit, gelós i trist. De vegades intenta cridar l'atenció i altres s'allunya en silenci. El llibre planteja un fort missatge de comprensió, d'amor i singularització cap als germans d'infants malalts. Aquest llibre pretén ajudar als educadors a entendre aquests nens i a reenfocar la família com a unitat.
 • Així és la vida, Carlota. La Carlota, protagonista de la història, viu preocupada la separació dels seus pares i s'adona que la seva vida ha començat una etapa completament nova: s’enamora bojament d'algú que no li fa cas, té algun problema greu amb la família, pensa que el seu món es fa bocins, s’empipa amb el seu germà per qualsevol bajanada, es passa una hora al telèfon xerrant amb els amics i riu fins que el cor li diu prou...
 • Què m'està passant?. Conte il·lustrat que tracta les emocions més quotidianes com la ràbia, la vergonya, l'amor, la por o l'enyorança a través del pensament del personatge protagonista a partir de situacions perfectament identificables que li van succeint i reflexions que va formulant. A més, dóna peu a comentar aquestes situacions i mostra el desconcert del primer contacte amb una emoció desconeguda
    Tornar a l'índex

Necessitats educatives especials

    Tornar a l'índex

Famílies

 • Homo baby boom. Famílies de lesbianes i gais. El documental presenta 6 famílies lesbianes i gais de Catalunya i el País Valencià que expliquen la seva experiència. Tenen fills i filles sorgides en experiències heterosexuals anteriors a la seves parelles actuals, o bé amb l'ajuda de tècniques de reproducció assistida o per adopcions internacionals. L’objectiu principal és augmentar-ne la visibilitat i ajudar a minvar prejudicis.
 • Cuando papá y mamá se separan. Consejos prácticos para niños. Aquest llibre pretén ajudar als nens i nenes a definir i expressar els seus sentiments davant la separació o el divorci. L'autora ofereix una guia plena de tendresa i realisme perquè els infants comprenguin que la separació dels seus pares no es culpa dels fills i que ells tindran qui els estimarà i en tindrà cura. Ofereix consells per sobreposar-se als sentiments confosos i solucionar els problemes que es poden presentar, com conflictes de lleialtat.
 • Cómo superar el divorcio. Superar un divorci no és gens fàcil. Es tracta d'una experiència de pèrdua en diferents nivells, que inclou la renúncia a somnis desitjats. Per aquest motiu és important tenir un recolzament on agafar-se en aquestes circumstàncies. El llibret apunta cap aquest recolzament de forma optimista.
 • No és culpa teva! Conte. A en Marc li costa creure que la separació dels pares no sigui només culpa seva. Li ho haurà de dir la mestra Clara, li ho hauran de repetir els pares, però, sobretot, els haurà de veure tots dos junts al partit, cridant i animant-lo darrere la porteria
 
Tornar a l'índex
Suport al dol

Novetats

Hem ampliat el catàleg de Suport al dol amb les següents novetats:
http://www.xtec.cat/crp-baixemporda/mediateca/catalegs/cataleg_suportdol.htm

 • La celebració d'una vida. Guia per a la reflexió i planificació d'una cerimònia laica. Guia i quadern de treball per a preparar una cerimònia personalitzada per una pèrdua. És una ajuda per fer més fàcils els preparatius i té en compte la funció preventiva que té la cerimònia en el procés de dol per a qui ha patit una pèrdua. Té en compte els diversos moments en que es pot planificar una cerimònia: immediatament després de la mort de l'ésser estimat, com un homenatge, un temps després de la pèrdua...
 • Deixa'm plorar. Un suport en la pèrdua. Explica d'una forma clara i senzilla els sentiments i emocions que acompanyen les pèrdues. Permet també comprendre les persones que estan vivint aquesta situació per donar-los suport en els moments difícils. L'objectiu del llibre és presentar el dol com un procés necessari i natural. L'autora vol conscienciar les persones perquè visquin la seva vida de forma que la mort no sigui el seu màxim enemic ni la seva por més gran.
 • Guia per a familiars en dol. Guia que té com a objectiu proporcionar elements per afrontar la pèrdua d'un ésser estimat. Ofereix informació sobre què és el procés de dol, la seva durada i les seves manifestacions, com ho viuen els nens, els adolescents, la gent gran... Recull orientacions i recursos que ajuden a tolerar la pèrdua patida, com compartir-ho i com i quan demanar ajuda.
 • Així és la vida. Al llarg de la vida es presenten situacions agradables que generen sentiments de benestar i d'altres situacions que no són desitjables i creen altres tipus de sentiments com poden ser el dolor, ràbia, tristesa.... Les autores volen transmetre que quan les coses no surten com es voldria, és perquè se'ns està convidant a fer nous descobriments.
 • Cuando faltan mamá y papá. Quan falten el pare o la mare, els nens sofreixen profundament, però podem mostrar-los que els estimem i ens preocupem per ells animant-los a compartir els seus sentiments de dolor i de dol. Cal donar-los el temps i l'espai que necessiten, escoltarel seu dolor i respondre, si ho demanem, a les seves preguntes.
 • Cuando los abuelos nos dejan. Como superar el dolor. Perdre un avi o una àvia sovint és la primera experiència de dol i pèrdua a la que s'enfronten els infants. L'experiència pot ser molt dolorosa i molt desconcertant. Aquest llibre recull una sèrie de recomanacions adreçades al punt de vista infantil per als difícils dies anteriors i posteriors de la mort de l'avi. Conté preguntes per debatre i ajudar els alumnes a consolar-los i expressar els sentiments.
 • ¿Está la abuelita en el cielo? Cómo tratar la muerte y la tristeza. Breu i pràctic manual per a l'educació emocional dels nens de 3 a 7 anys. S'ofereixen diversos suggeriments per ajudar a superar la mort d'un ésser estimat. S'explica perquè els nens i nenes afronten el dol de manera diferent als adults i què poden fer els pares i educadors per ajudar-los a superar l'aflicció que suposen els petits i grans comiats de la vida quotidiana.
 • L'Arc de Sant Martí de l'àvia. Les aventures de la Nuri. La Nuri és una adolescent que viu al camp amb la seva àvia, la seva mare i el seu germà petit. Els seus pares s'han separat, però són amics. La Nuri viurà una sèrie d'aventures que la desafiaran i li permetran descobrir coses importants de la vida i que formaran el seu caràcter i personalitat. En aquest volum, la Nuri supera la tristesa després de la mort de la seva àvia.
 • El jardí del meu avi. Aquest conte té la finalitat d’introduir els més petits en la comprensió del cicle vital: tot en la natura neix, es desenvolupa i, en algun moment, desapareix, i els éssers humans no en som una excepció. Aquesta és la història d'un avi, del seu nét i d'una rosa... tot mor perquè tot existeixi. Un conte que nens i adults hem de llegir.
 • Cuando estoy triste. Ante la pérdida de un ser querido. El llibre ofereix als nens de totes les edats, i als que es cuidin d'ells, un llibre realista que aporta suggeriments positius i vitalistes per ajudar-los en els trànsits més dolorosos. A les seves pàgines poden aprendre a viure el dolor amb aquest ànim realista i saludable que ajuda a créixer.
 • Cuando se muere tu mascota. Cómo ayudar a los niños a superarlo. Perdre una mascota pot ser una primera experiència de mort per als infants. Tant si s'escapa, o se l'emporten, o es mor, la tristesa que causa la seva pèrdua és gran. Aquest llibre recull una sèrie de recomanacions que pretenen donar valor a la tristesa i als seus sentiments perquè els infants puguin expressar-los i elaborar-los.
 • El mar del cel. Conte per explicar la mort o la pèrdua d'una persona estimada als infants. Per a cada criatura hi ha un temps feliç per passar en el mar d'aigua i un altre encara més llarg i feliç per passar en el mar del cel. Només hi ha una manera per parlar de la mort: com de l'altra cara de la vida.
 
Tornar a l'índex
Novetats DVD
Cinema
 • UP. Disney. Carl Fredricksen, un venedor de globus jubilat, és en part un rondinaire però per altre part és un somiador que esta preparat per viure una aventura d'alts vols. Lligant milers de globus a casa seva, Carl surt volant cap al món perdut dels seus somnis de nen. Sense que Carl ho sàpiga, Russell, un intrèpid explorador de 8 anys que mai ha sortit més lluny del seu jardí, es troba en el lloc equivocat a l'hora equivocada: al porxo de Carl! Aquests dos peculiars companys de viatge, atraparan nous cims i coneixeran nous amics com Dug, un gos amb un collar especial que li permet parlar, Kevin, l'estrany ocell de 4 metres que no vola. Mentre viuen junts els perills de la selva, Carl s'adona que de vegades les aventures més grans de la vida no son exactament com és planegen .
 • West Side Story. Adaptació cinematogràfica d'un gran musical de Broadway, el qual va tenir molt bona crítica en el seu moment, tant dels experts com del públic en general, gràcies a la música i a l'excel·lent coreografia que fan conservar l'interès de l'espectador durant tota la pel·lícula. El guió presenta, en to desenfadat, el conflicte racial latent a la societat nord-americana. Es tracta d'un clàssic del gènere musical .
 • En busca de la felicidad. Chris és un pare de família que lluita per sobreviure. Malgrat els seus intents per a mantenir la família, la mare del seu fill de cinc anys comença a enfonsar-se a causa de la tensió constant de la pressió econòmica; incapaç de suportar-ho i en contra dels seus sentiments, decideix marxar. En Chris, ara com a pare solter, continua cercant una feina més ben pagada utilitzant totes les tàctiques comercials que coneix. Tot i les preocupacions, Chris continua complint amb les seves obligacions de pare i es mostra comprensiu i amorós i utilitza l'afecte i la confiança que el seu fill ha dipositat en ell per a superar els obstacles als que s'enfronta .
 • Habana Blues. Tracta de la història de dos joves cubans que somien convertir-se en estrelles de la música. El dilema i la temptació davant d'un oferiment internacional per enregistrar i actuar fora del país canviarà les seves vides i les relacions amb els seus familiars i amics. Amb un enfocament humorístic, és una metàfora sobre la dignitat, l'amistat i l'amor.
 • Simón del Desierto. Pel·lícula força surrealista sobre la vida d'un home molt religiós, al qual la gent segueix, creu... Li construeixen una gran columna perquè prediqui a tothom des d'allà i a més sigui fàcil veure’l. Pel seu voltant apareixen personatges molt diversos que l'ajuden, el tempten...
 • Paris je t'aime. A París l'amor està a tot arreu. "Paris, je t'aime" és un París vist a través dels ulls d'alguns dels més aclamats directors. Cadascun d'ells ens conta una història que es desenvolupa en un dels diferents districtes de París. El resultat és un ventall d'històries sobre l'alegria, la separació, les trobades inesperades i estranyes, les malalties i l'enamorament.
    Tornar a l'índex
Divulgatius
 • Lágrimas rojas. A l'agost de 1940 va arribar a l'estació de Mauthausen un tren de transport de bestiar procedent d'un camp de presoners de Prússia Oriental. Havien estat tres dies d'un viatge inhumà, envoltats de cossos inerts per asfíxia. Els 300 passatgers del tren de la mort van ser conduïts a peu per una senda cap a un turó en el qual s'endevinaven uns murs de pedra blanca. No eren jueus, no eren gitanos, ni tan sols alemanys contraris a Hitler. Eren republicans espanyols.
 • El tren de la memòria. Anys seixanta del segle XX. Dos milions d'espanyols surten del país empesos per la necessitat. La seva destinació: Alemanya, França, Suïssa i els Països Baixos. La meitat són clandestins i viatgen sense contractes de treball. El vuitanta per cent són analfabets. "El tren de la memòria" retrata el seu èxode i com van buscar la prosperitat a Europa en els anys seixanta. Se'n van anar per uns mesos, però s'hi van quedar trenta anys. El documental pretén cobrir una llacuna en la recent història d'Espanya i saldar un deute amb els protagonistes d'aquells temps tan difícils .
 
Tornar a l'índex
 
NOTA: Recordeu que podeu reservar telemàticament qualsevol dels materials disponibles al nostre CRP des d'aquest Formulari de Reserva de Préstec que també trobareu a la nostra pàgina web, dins el menú Mediateca.
 
 
Tornar a l'índex
Enllaços recomanats

Educat 1x1

El projecte eduCAT 1x1 és la concreció a Catalunya del projecte "Escola 2.0". Té tres característiques principals:
 1. Proporciona a l'alumnat ordinadors ultraportàtils com a eines personals de treball.
 2. Dota totes les aules que hi participen amb pissarres digitals i xarxa local sense fil, Wi-Fi.
 3. Substitueix progressivament els llibres de text en paper per llibres de text electrònics gratuïts per a l'alumnat.

Aquí us proposem alguns enllaços per a estar més informats/des:

El projecte a la web de l'XTEC
Web del Departament d'Educació
Web de l'espai d'acompanyament i formació
Web de l'IMAE
Presentació del projecte per Xavier Kirchner
Presentacio de Boris Mir: "Començar"


Tornar a l'índex
Des del LIC

Xerrades de la Lola Casas

LLEGIR, PER QUÈ
Un pla lector particular per a cada centre
Escola, lectura i sentit comú
Dimecres, 24 de febrer a 2/4 de 6 de la tarda al Centre Municipal d'Educació de Palafrugell

Des de l’equip LIC us recomanem les xerrades que organitza el Pla Educatiu d’Entorn de Palafrugell per tal de donar suport a la implementació de l’Actualització del Programa d’Immersió Lingüística que es fa a les escoles del municipi.

El curs passat ja vàrem comptar, al Baix Empordà, amb la Lola Casas, mestra de llarga experiència, formadora de mestres i bona comunicadora.

Us animem a participar-hi ja que estem ben segurs que en traurem un munt de recursos per a l’aula i pel centre.

Tornar a l'índex
Des de l'EAP

Les oficines municipals d'educació

A la nostra comarca els ajuntaments de la Bisbal, Palafrugell, Palamós, Sant Feliu de Guíxols i Torroella de Montgrí tenen creades oficines d’educació en conveni amb el Departament d’Educació. L'oficina municipal d'escolarització és l'instrument de col·laboració entre l'ajuntament i el Departament d'Educació en el procés d'escolarització de l'alumnat als centres finançats amb fons públics en l'àmbit del municipi corresponent. La comissió d'escolarització que actua en l'àmbit territorial del municipi corresponent és part integrant de l'oficina municipal d'escolarització. Les oficines municipals d'escolarització actuen en el procés d'escolarització dels nivells d'educació infantil, educació primària i educació secundària obligatòria.

Aquest any el període de preinscripció de l’alumnat pel curs 2010-2011 s'ha iniciat el dia 2 de febrer i finalitza el dia 12 del mateix.

L’Equip d’Assessorament Psicopedagògic regularment es desplaça a cada una de les oficines d’educació de la comarca i valora les necessitats educatives especifiques de l’alumnat que fa preinscripció a un centre escolar.


Tornar a l'índex
NOTA: També podeu consultar aquest Full Informatiu des de la nostra pàgina web, a partir del menú Informació / Full informatiu . L'enllaç directe a la pàgina corresponent és http://www.xtec.cat/crp-baixemporda/informacio/informatiu_sebe_feb10.htm
Generalitat de Catalunya. Departament d'Educació
C/ Morró, 37 - Tel.: 972643686 - Fax: 972642029
17100 La Bisbal d'Empordà
crp-baixemporda@xtec.cat