Curs 2009-2010 Número 6 - juny 2010
Versió per a descarregar o imprimir :
Notícies d'interés

Novetat: préstec d'estiu
Nou horari del CRP
Retorn de materials en préstec

Novetats llibres

Ensenyament
Llengües
Educació visual i plàstica
Educació per al desenvolupament personal i la ciutadania
Noves tecnologies
Teatre
Transtorns d'aprenentatge
Atenció a l'alumnat nouvingut
Biblioteques

Novetats DVD
Pel·licules
Des del LIC
Club de lectura juvenil a Sant Feliu de Guíxols
Des del SEBE
Rodajoc Vall d'Aro 2010
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Notícies d'interés

Novetat: Préstec d'estiu

Aquest any us oferim la possibilitat de tenir en préstec materials de la nostra Mediateca durant les vacances d’estiu. Pensem que és un bon moment per posar-se al dia. Podeu llegir  a l’ombra “Com ser un bon docent i no deixar-hi la pell”, o mirar una pel·lícula suggerent, com “Rebel·lió a la granja”, “En busca de la felicidad” o “Titanic”  que ens donin eines per enfocar el curs vinent.

 

Nou Horari del CRP

Us comuniquem que fins al 15 de juliol i de l'1 al 6 de setembre, el Servei d'Atenció al Públic serà de les 8:30 a les 14:30.
Els dies 12 i 13 de juliol el CRP romandrà tancat per activitats internes del personal

 

Retorn dels materials en préstec

Us recordem que estem a final de curs i caldria que tothom que tingui materials del CRP en préstec, els retornés tan aviat com sigui possible. Moltes gràcies !!!

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tornar a l'índex
Novetats Llibres

Ensenyament

 • Pedagogia sense complexos. Contra fatalistes i saberuts. Xavier Besalú. El llibre aplega un seguit d'articles i conferències, alguns ja publicats, tots ells escrits per l'autor al llarg dels darrers deu anys. Comparteixen un denominador comú: reconduir el debat públic sobre l'educació a Catalunya cap a uns paràmetres més sòlids i contrastats, més científics i fer avinent que la consciència certa que tenim problemes no ens ha pas de conduir al derrotisme i ala passivitat perplexa, sinó a l'acció esperançada per detectar els vertaders problemes i per afrontar els autèntics reptes que una societat oberta, plural , lliure i que voldríem desacomplexada com la catalana, planteja als educadors.
 • Innovació educativa a La Bisbal d'Empordà: L'Escola Laica (1886-1887) i l'Escola Moderna (1903-1909) d’en Lluís Maruny. Llibret que recull diverses informacions sobre l'Escola Moderna de La Bisbal (1903-1909), basada en les idees de Francesc Ferrer i Guàrdia i promoguda per Joaquim Garriga i Pons, llibertari.
 • L'escola contra el món. L'optimisme és possible de Gregorio Luri. L'autor parla sense embuts de les confusions a les quals han conduït el relativisme i l'escepticisme moral, de la conversió de la multiculturalitat en un valor o del paper de les noves tecnologies en la important relació cara a cara entre mestre i alumne. I, amb la mateixa contundència, defensa el paper de l'autoritat del mestre, la primacia de la comunitat que ens fa ciutadans o la inexcusable educació de la responsabilitat i de la frustració. La conclusió és rotunda: l'optimisme no tan sols és possible sinó que és el deure moral de l'educador.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tornar a l'índex

Llengües

 • Para ser letrados. Voces y miradas sobre la lectura. Aporta recursos didàctics i recomanacions per resoldre alguns dels punts febles de l'ensenyament de la lectura a l'aula: Com puc utilitzar la llengua en veu alta?, Què faig amb les paraules desconegudes: com ensenyar a comprendre?, Com puc fomentar la lectura crítica? Tracta de qüestions com la lectura reflexiva de premsa, la navegació i la lectura de webs a Internet, l'ús de textos multimodals amb fotografies, l'aprofitament del PowerPoint, etc. Hi trobarem exemples comentats, demostracions pràctiques, tests d'autoanàlisi i narracions biogràfiques.
 • Conte ve, mentida va. Una proposta didáctica de literatura oral per a Cicle Superior de Primària i ESO (llibre+ 2 CD). Conjunt de materials que conformenuna proposta didàctica per treballar la literatura oral a partir del conte amb alumnat de cicle superior de Primària i de Secundària: un CD àudio: amb els "Contes de tots colors"; un joc de cartes: "Les Odissees d'una Zeta"; un joc de fotografies "Del gest al mot" i el dossier didàctic que ofereix una proposta didàctica per treballar la literatura oral centrada en el gènere del conte.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tornar a l'índex

Educació visual i plàstica

 • Los dibujos de los niños. Génesis y naturaleza de la representación gráfica. Un estudio evolutivo. L'autor desenvolupa en aquest llibre una acurada investigació del desenvolupament gràfic del nen d'1 a 7 anys, basada en la observació directa i en rigorosos estudis de camp. Centra la seva atenció en el període que transcorre entre els 3 i els 4 anys i estudia el naixement i desenvolupament dels processos de simbolitzaciógràfica, així com la seva disposició en els àmbits cognitius i expressius, mostrant aquest complex procés de forma senzilla i clarificadora.
 • Esto no son las Torres Gemelas. Cómo aprender a leer la televisión y otras imágenes. Aquest llibre es pot utilitzar com un manual de resistència visual, ja que ensenya a sospitar de les imatges, a analitzar les pors que desperten en nosaltres i a desenvolupar un sentit crític davant d'elles. Ofereix al lector un sistema d'anàlisis que porta a la comprensió d'aquesta informació visual de manera que pugui arribar a establir la diferència entre el que una imatge ens transmet i el que ens vol transmetre, que és la clau per arribar a desenvolupar un mecanisme crític que condueix a un tipus de coneixement general per un mateix.
 • Enseñar la cultura visual. Currículum, estética y la vida social del arte. La cultura visual està a tot arreu: a la televisió, en els museus, a les revistes, en els cinemes, a Internet, en els centres comercials...Com a resultat, aprendre sobre les complexitats de la cultura visual s'està convertint en un tema capdal en el desenvolupament humà. L'autora, professora d'Art i Educació a la Universitat de Northern Illinois, proporciona una base teòrica sobre la que desenvolupar un currículum per a una educació artística postmoderna.
 • La enseñanza del dibujo a partir del arte. Aquest llibre proposa que els nens i nenes entrin en una altra societat artística, la més rica i important de totes elles: la que es troba en els museus i galeries d'art. Familiaritzar-se amb els principals models creatius de les arts visuals pot resultar beneficiós per a la individualitat, l'originalitat i la inventiva de l'alumnat. S'hi exposen dues finalitats diferents dels programes escolars de dibuix: el desenvolupament de les facultats del dibuix i el poder de la creació gràfica, per una banda, i per l'altra, el desenvolupament d'una comprensió de l'art a través d'un procés de re-creació.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tornar a l'índex

Educació per al desenvolupament personal i la ciutadania

 • Cómo hablar para que sus hijos le escuchen y cómo escuchar para que sus hijos le hablen. És un llibre de tècniques i mètodes pràctics que ajuden a resoldre problemes habituals entre pares i fills com: escoltar i comprendre, fomentar la col·laboració familiar, ajudar a afrontar els sentiments del nen, buscar alternatives al càstig i, sobretot, fer-se una imatge positiva d'ells mateixos. Parteix d'exemples de declaracions habituals en un nen, i analitza les respostes que acostuma a donar l'adult i en proposa d'alternatives.
 • Las habilidades sociales en el aula. Llibre que presenta suggerències pràctiques en forma d'estratègies i activitats per ajudar al professorat en la tasca d'educació social i emocional dels alumnes. Es treballa a partir d'activitats concretes com l'autocontrol, l'autoestima, la resiliència, la relació professor-alumne, l'empatia, l'assertivitat, el clima social del centre, les relacions entre professors i la direcció.
 • És humà no tenir drets? Què cal fer quan diem "no hi ha dret". Maleta pedagògica que inclou una unitat didàctica amb tres escenaris en els quals es produeixen violacions greus dels drets humans. La unitat didàctica proporciona material per a diferents grups d'alumnes (a partir dels 14 anys). S'inclouen unes guies de treball en DVD per al professorat.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tornar a l'índex
Noves tecnologies
 • Aprendiendo con videojuegos. Jugar es pensar dos veces. Recull de 30 propostes d'ús dels videojocs per a l'aprenentatge i el treball de les competències bàsiques a les diferents àrees curriculars, a la tutoria o a l'educació en valors. La primera part del llibre argumenta les possibilitats dels videojocs en el context educatiu; a la segona part s'exposen cinc experiències amb alumnes d'ESO i amb alumnes amb necessitats educatives especials; i un tercer apartat fa una selecció i descripció dels videojocs. Inclou una classificació alfabètica dels videojocs per etapes educatives, des d'infantil a secundària, per àrees curriculars i per competències bàsiques. Cada videojoc porta la seva fitxa tècnica i la seva proposta didàctica.
 • Hacia la escuela 2.0. Hacia la escuela 2.0. Aquest llibre ofereix propostes de treball concretes i explicades pas a pas per ampliar el currículum amb projectes col·lectius que ensenyin als estudiants a crear i compartir a través d'una sèrie de programes i aplicacions gratuïtes de la web 2.0.. La senzillesa de les propostes i la seva orientació a l'aula fan d'aquest llibre una bona oportunitat per dirigir-se cap a una escola 2.0.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tornar a l'índex

Teatre .

 • Juegos para actores y no actores. Més de quatre-cents exercicis, recollits en jocs per a actors i no actors i dirigits tant a actors professionals com a afeccionats. És un llibre valuós per a totes les persones interessades en l'aplicació de tècniques teatrals en totes les activitats humanístiques: psicologia i psicoteràpia, art i educació, treball social i polític.
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tornar a l'índex

Transtorns d'aprenentatge

 • Per què em costa tant aprendre? Trastorns de l'aprenentatge. "Estàs sempre als núvols", "no t’hi esforces", "para de moure’t!"... Aquestes són algunes de les frases que habitualment senten els nens i joves que, malgrat tenir un nivell d’intel·ligència normal o superior al de la resta de la població, no aconsegueixen bons resultats acadèmics. Aquest llibre proporciona les pautes concretes per a detectar, diagnosticar i tractar nens i joves amb dislèxia, amb dèficit d’atenció/hiperactivitat, amb trastorn de l’aprenentatge no verbal, amb trastorn del desenvolupament del llenguatge, amb la síndrome d’ Asperger o amb discalcúlia.
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tornar a l'índex

Atenció a l'alumnat nouvingut

 • Converses. Pràctiques de català en grup per millorar la fluïdesa expressiva. És un material complementari que conté 1500 preguntes a partir de temes específics que sovint sorgeixen en converses informals entre companys de feina, amics, contertulians... Es presenten classificades en 5 nivells de dificultat progressiva. Els exercicis serveixen per fer pràctiques de conversa i millorar la competència comunicativa oral que pot ser apropiat per a l'alumnat nouvingut de secundària i per a altres col·lectius que necessitin millorar la fluïdesa en la parla.
 • Llengua i immigració. La influència de la primera llengua en l'adquisició del català com a segona llengua. A la primera part es fa una aproximació a la realitat sociolingüística i als sistemes d'escriptura de diverses llengües, per a una bona acollida de l'alumnat nouvingut i una autèntica educació intercultural. A la segona part es presenten els factors lingüístics que intervenen en l'adquisició d'una segona llengua. Finalment, la tercera part se centra en algunes de les principals dificultats lingüístiques dels aprenents de català com a segona llengua
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tornar a l'índex

Biblioteques

 • La biblioteca escolar, hoy. Des d'una visió renovada justifica l’existència de les biblioteques no només pels canvis socials que la cultura digital ha provocat en els usos de la informació i les pràctiques lectores sinó principalment en relació amb les necessitats generades a l'aula pel nou marc competencial. Presenta un model útil i realista que serveix per a la implementació de la biblioteca escolar en el sistema educatiu. Considera aquest recurs com un agent interdisciplinari de suport pedagògic i de coordinació educativa dins l'àmbit de l'organització i planificació escolar.
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tornar a l'índex
Novetats DVD
Pel·lícules
 • El primer petó d’en Pingu i L'aniversari d'en Pingu. Pel·lícules mudes de dibuixos animats amb una durada aproximada de 70 minuts. Pingu ens ensenya el dia a dia i les moltes aventures d'una simpàtica família de pingüins que parlen el fictici idioma del pingüinès, que utilitzen els peixos com a moneda, que juguen, treballen i gaudeixen en un món constantment nevat fet de plastilina.
 • El Oso. Conta la història d'un cadell d'ós que perd la seva mare i es posa sota la protecció d'un exemplar adult. Junts, els animals hauran d'afrontar la lluita per la supervivència al bosc i, molt especialment, el perill que representa un equip de caçadors obsessionat en llur captura. Rodada en grans escenaris naturals, la descripció de la vida dels animals permet una presentació fonamentalment amable de la natura, en la qual els éssers irracionals actuen d'una manera més humanística que els homes que hi intervenen.
 • El niño con el pijama de rayas. Bruno és un nen de 8 anys que, avorrit i inquiet en la seva nova llar, no fa cas de les advertències de la seva mare i s'endinsa en busca d' aventures més enllà del bosc. Ben aviat coneix a un altre nen de la seva mateixa edat i els dos estableixen una gran amistat. Ambientada a la Segona Guerra Mundial, i basada en el llibre de John Boyne, resulta una commovedora pel·lícula.
 • Pi. Fe en el caos. Un matemàtic brillant és a punt de descodificar el sistema numèric que regeix l'aparent caos del món de la Borsa; però li cal trobar el nombre PI. Tot apropant-se a la veritat, pateix unes cefalees horroroses i, alhora, és perseguit per una agressiva firma de Wall Street i una secta jueva que vol desxifrar els secrets amagats en els seus texts sagrats.
 • Mi gran amigo Joe. Joe, unpacífic goril·la de cinc metres d'alçada, i la seva millor amiga, Jill Yuong, creixen junts en un llunyà indret de les muntanyes de l'Àfrica Central. Joe s'ha convertit en una llegenda. Quan la seva vida corre perill, Jill i el científic Gegg O'Hara el transporten a Califòrnia. La tranquil·litat dura fins que el goril·la és localitzat pel mateix caçador furtiu que provà de matar-lo a l'Àfrica, però el goril·la disposa de bons amics que miraran de salvar-lo.
 • La hora 11. És una mirada sobre la crisi ecològica actual, concretada en fenòmens tals com la sequera, la gana, les inundacions o la pluja àcida, entre altres seqüeles que el planeta sofreix a causa del canvi climàtic. Experts de tot el món dialoguen amb més de cinquanta dels científics, pensadors i líders més importants del moment, que presenten els fets i parlen sobre els aspectes més urgents a què s'enfronten el nostre planeta i la humanitat. El documental inclou solucions pràctiques per ajudar a restaurar els ecosistemes del planeta.
 • La habitación de Fermat. Quatre matemàtics desconeguts entre ells són convidats per un misteriós amfitrió amb el pretext de resoldre un gran enigma. La sala en la que es troben resulta ser un quart minvant que els aixafarà si no descobreixen a temps què els uneix i per què algú vol assassinar-los.
 • El corcel negro. Meravellosa pel·lícula d'aventures per a infants i adults. Comença amb una tempesta al mar i acaba amb una apassionant cursa de cavalls. El naufragi deixa a Alec i a "El negro", un cavall salvatge, sols en una illa deserta. Els dos comparteixen una emocionant aventura de supervivència que fomenta profunds llaços d'amistat entre ells.
 • Colmillo blanco. Basada en un relat de l'escriptor Jack London, en la qual es descriu l'amistat entre un gos i un nen indi. Es tracta de l'aventura d'un noi que va a Alaska a buscar la mina d'or del seu pare tot respectant la seva última voluntat. Durant el viatge, coneix un gos llop anomenat 'Ullal blanc' amb el qual intenta sobreviure en aquesta terra salvatge.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tornar a l'índex
 
NOTA: Recordeu que podeu reservar telemàticament qualsevol dels materials disponibles al nostre CRP des d'aquest Formulari de Reserva de Préstec que també trobareu a la nostra pàgina web, dins el menú Mediateca.
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tornar a l'índex
Des del LIC

Club de lectura juvenil a Sant Feliu de Guíxols

Aquest curs, la biblioteca pública Octavi Viader i Margarit conjuntament amb l'assessor LIC, les coordinadores de biblioteca dels centres de secundària de Sant Feliu de Guíxols, i el suport del Consorci per la normalització Lingüística han creat un club de lectura juvenil per tal de potenciar l’hàbit lector entre els joves i gaudir junts del plaer de la lectura.
El primer llibre, “La nit que la Wendy va aprendre a Volar”, de l’Andreu Martin, va ser molt ben valorat per tots els participants.
Després hem llegit “El senyor dels lladres” de la Cornelia Funke i la última trobada ha estat el divendres 18 de juny a la biblioteca.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tornar a l'índex
Des del SEBE

Rodajoc Vall d'Aro 2010

La Vall d’Aro es troba immersa dins d’un projecte per treballar la convivència i des de diferents àmbits s’hi aporta un granet de sorra (escoles, ajuntaments, policia local, mossos d’esquadra, Casa Lila, EBASP,...).
Va sorgir la possibilitat que des de les escoles que ja treballen a nivell de tutoria tot un seguit d’habilitats socials, mediació... es portés a terme, des de l’àrea d’Educació Física, una activitat lúdico-esportiva a nivell de la Vall d’Aro.
Aquesta activitat és el RODAJOC, la qual va tenir els seus inicis a Ciutat Vella de Barcelona amb objectius com ara:

 • Recuperar espais públics de la ciutat o poble
 • Barrejar els alumnes de diferents centres i nacionalitats
 • Recuperar jocs tradicionals, conèixer activitats alternatives i multiculturals,...
 • Gaudir d’una activitats lúdico esportiva

Nosaltres, des de l’àrea d’Educació Física, hem preparat una unitat didàctica amb 10 jocs/activitats que els alumnes dels diferents centres han treballat i que llavors el dimecres 26 de maig s’han trobat tots junts i per equips amb alumnes barrejats de totes les escoles han fet l’activitat final del RODAJOC.
Els centres participants han estat les escoles Els estanys (Platja d’Aro), Vall d’Aro (Castell d’Aro) iPedralta (Platja d’Aro) i per aquest curs s’ha triat els alumnes de quart de Primària.
Aquesta activitat s’ha pogut portar a terme gràcies a la col·laboració de la Casa Lila (Platja d’Aro), els Servei Educatiu del Baix Empordà, el Consell Esportiu del Baix Empordà, l’Ajuntament de Castell Platja d’Aro i S’agaró i l’Ajuntament de Santa Cristian d’Aro.
Lluís Sala, Director de l’escola Fanals de Platja d’Aro.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tornar a l'índex
NOTA: També podeu consultar aquest Full Informatiu des de la nostra pàgina web, a partir del menú Informació / Full informatiu . L'enllaç directe a la pàgina corresponent és http://www.xtec.cat/crp-baixemporda/informacio/informatiu_sebe_jun10.htm
Generalitat de Catalunya. Departament d'Educació
C/ Morró, 37 - Tel.: 972643686 - Fax: 972642029
17100 La Bisbal d'Empordà
crp-baixemporda@xtec.cat