crp-blanes@xtec.cat
tlf/fax 972 33 59 02

 

Gràfic extret del llibre d’Oriol Ripoll: Juga amb nosaltres
Jocs
 
Skully
 
D’on és?
EEUU (Amèrica)
Què necessitem?

Guix i xapes
Tipus d’agrupament:
Grups de 4 o 5 membres
Quins continguts treballem?
Control tònic
Com es juga i quines regles s’han de respectar?
......Situació inicial:

Es dibuixa amb guix un taulell com el del gràfic. Cada participant necessita una xapa.

.....Desenvolupament del joc:

S’escull un ordre de llançament. Els jugadors posen la seva xapa a la línia de sortida. Els jugadors, per torns, llancen la seva xapa colpejantla amb el dit per tal de fer-la avançar fins a la casella corresponent. En el primer torn, per exemple, tots fan avançar la seva
xapa fins a la casella marcada amb un 1. Quan un jugador aconsegueix que la xapa caigui exactament a la casella on correspon, torna a tirar. Si la xapa no arriba a cap casella, es deixa allà on s’ha
quedat fins al proper torn.

Quan un jugador fa xocar la seva xapa contra la d’un altre avança directament fins a la següent casella i guanya un torn.
La casella central està envoltada de calaveres. Quan una xapa cau en una d’aquestes caselles, es perden tres torns.

Un cop s’ha arribat a la casella central cal desfer el camí seguint les mateixes normes fins a la línia de sortida passant altre cop per tots els números. Qualsevol xapa que aconsegueix tornar a la línia de sortida, es transforma en una “xapa verí”. Si una “xapa verí” toca a una altra xapa, la que ha estat tocada surt del terreny de joc.

La xapa verí no fa servir el terreny de joc de l’Skelly i únicament té la funció d’eliminar la resta de xapes. Guanya l’última xapa que queda en joc.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CRP Selva II
2008