CONDICIONS DE PRÈSTEC GENERALS:

- Del material que presta el CRP se'n fa responsable el professorat que el sol·licita.
- El material en préstec s'ha de retornar en el termini establert i en les mateixes condicions en què s'ha recollit; contràriament, haurà de ser reposat i/o reparat íntegrament. 
- Un cop acabat el prèstec, us demanem que ompliu el següent formulari, d'aquesta manera anirem fent un document amb experiències dels diferents centres.

 

JOCS DE TAULA I APRENENTATGE
MATEMÀTIC

IOGA I RELAXACIÓ
A L'AULA