Clica per imprimir el tríptic de l'activitat

Presentació

El projecte «inTernet, un recurs compartit», organitzat pels CRP del Baix Empordà, Gironès, Osona, Ripollès i Selva I i el Servei de Mitjans Audiovisuals de Girona, ofereix als mestres i alumnes de 4t, 5è i 6è dels centres públics i concertats d'educació infantil i primària de la conca del Ter, la possibilitat de participar en un projecte didàctic d'aplicació de les noves tecnologies a l'escola el qual té com a fil conductor el riu Ter.
S'ofereixen dues modalitats de participació: una de grup classe i una altra d'oberta a mestres, alumnes i familiars. Cadascuna compta amb tres propostes diferents.
Tots els centres participants disposen de materials de suport a la web del Ter i poden rebre assessorament del seu CRP.


Objectius

  • Promoure la participació de l’alumnat i el professorat a l’entorn d’un projecte comú que impliqui actuacions concretes en el camp de les noves tecnologies.
  • Facilitar el coneixement del paisatge natural i del desenvolupament de l’activitat humana al voltant de diverses poblacions d’una part del curs mitjà del riu Ter.
  • Fomentar actituds crítiques davant actuacions que provoquen el deteriorament de l’entorn fluvial.
  • Promoure la cooperació de diferents serveis educatius en l’organització d’activitats escolars.

Participació de grup classe

Destinataris:

Professorat i alumnat de 4t, 5è i 6è dels centres d'educació primària dels municipis de la conca del riu Ter.

La participació d'un grup classe al projecte comporta el compromís de realització de les activitats relacionades amb una o més de les propostes següents:

a) Una sortida al riu

Realització d'una fotografia actual del riu.
Cada grup classe realitzarà fotografies del riu i n'escollirà una per a la web.

Observació d'un tram del riu
Cada grup classe recollirà el resultat de les seves observacions omplint el formulari disponible a la web.

Confecció d'una descripció literària
A partir de la sortida al riu, els grups classe realitzaran descripcions del tram observat i n'escolliran una per enviar-la al projecte.

b) Les construccions del riu

Presentació multimèdia
Cada grup classe realitzarà un petit treball
d'investigació al voltant d'una construcció vinculada al riu que es resumirà en una presentació amb l'aplicació PPoint.

Elaboració d'una fitxa documental
Cada grup classe elaborarà una fitxa que contindrà la informació bàsica de la construcció i un dibuix dels alumnes escanejat.


Confecció d'una descripció literària
Els grups classe realitzaran diferents descripcions de la construcció treballada i n'escolliran una.

c) Endevina què és

Cada grup classe realitzarà una o més endevinalles relacionades amb el riu. Per cadascuna s'haurà d'enviar un text, tres imatges (un pla de detall, un pla general i el mateix pla general retocat) i la solució.


Participació Oberta

L'alumnat, els seus familiars i el professorat poden participar a les següents activitats de caire obert i complementari:

Les fotos dels avis
Recollida i tramesa de fotos antigues del riu.

He anat al riu i he vist
Registres d'observacions no pautades del riu i el seu entorn, il·lustrats amb dibuixos, vídeos, fotografies o
presentacions de diapositives.

Els ponts del riu
Imatges actuals dels ponts acompanyades d'una descripció que contingui informacions d'interès històric, arquitectònic...

Els treballs s'hauran de trametre per correu electrònic mitjançant la plantilla corresponent.


Recursos

La web del projecte ofereix:

-Informació i exemples ja elaborats sobre cadascuna de les modalitats de participació.
-Les diferents participacions classificades segons els criteris establerts en cada modalitat.
-Els formularis i les plantilles necessaris per fer les observacions i trametre la informació.
-Materials autoformatius de suport tècnic per obtenir les imatges, tractar-les i integrar-les en els diferents documents.
-Un ampli banc d'imatges que il·lustra la biodiversitat del nostre riu.
-Informacions curioses del riu i altres aportacions d'interès no classificades.
-La ressenya documental d'una selecció de recursos educatius disponibles als CRP.
-Enllaços a altres web relacionades amb el riu.


Temporització

Els termini límit de lliurament dels materials als CRP és el dia 28 de maig.