En aquest apartat convidem als grups de segon de cicle mitja i als de cicle superior de primària a publicar endevinalles que tinguin relació amb el vocabulari a l'entorn del riu.
La proposta requereix l'elaboració d'una petita endevinalla a partir d'una composició amb tres imatges d'un motiu proper al riu en base a una seqüència determinada:
-Una imatge de presentació, que acompanya el text de l'endevinalla que es proposa.
-Una imatge d'ajut, que facilita la pista per trobar la sol·lució.
-La imatge final, que ofereix la resposta.
El treball obtingut es disposarà a l'espai web del projecte (es recolliran fins a tres aportacions per cada grup classe).
Si ens voleu fer arribar una endevinalla caldrà que consulteu primer les normes d'estil perquè la puguem publicar.
Exemple
CEIP Pompeu Fabra. Manlleu