FORMACIÓ

Curs 2018-2019

Aprovació i publicació

Les activitats de formació aprovades es publiquen i es poden consultar a la nostra web a partir del 15 de juliol.

Inscripció

El període general d'inscripció de les activitats de formació és del 12 al 26 de setembre de 2018. Algunes activitats, per motius de calendari, tenen un període específic d'inscripció, en aquest cas es comunica al seu coordinador que ho notifica als interessats.

Consulta d'assignacions

Acabat el període d'inscripcions s'obre un període per consultar l'assignació d'activitats. Cada persona pot veure les activitats que li han estat assignades (inscripcions confirmades).

Desenvolupament de les activitats de formació

Les activitats de formació es desenvolupen seguint el calendari previst. El responsable de l'activitat en fa el seguiment segons el full de ruta en contacte amb el CRP del Gironès.

Finalització

El responsable d'una activitat de formació finalitza el seguiment, recull la documentació i la fa arribar al CRP del Gironès. Aquest procés cal fer-lo en un termini de dues setmanes.

Tancament i certificació

El CRP, amb la documentació recollida, tramita la certificació de l'activitat.

 

a