Formació Permanent. Plans de Formació de Zona 2017-18
Presentació
Informació general 2017-2018
    Pla de Formació de Zona Pla de l'Estany. Curs 2017 - 2018
  Totes les activitats del Pla de Formació de Zona del Pla de l'Estany
  Formació en centre
  Seminaris de zona
  Conferències, grups de treball, seminaris de coordinació de zona
    Activitats Interzonals Girona. Curs 2017 - 2018
Revisar sol·licituds, consultar assignacions i omplir qüestionaris
Certificats d'activitats de formació
Normativa certificats de formació depenents del Departament d'Ensenyament
Certificació d'activitats de formació depenents de l'ICE de la Universitat de Girona
Altres activitats de formació
Educació d'adults
Formació del PAS
  Formació per al professorat d'FP
Materials de formació
  Ateneu. Materials de formació.
Odissea. Entorn virtual de formació.
Atenció a alumnes amb altes capacitats. Materials de l'activitat de formació realitzada el curs 2014-15.