Mediateca
Novetats
Per Àrees
Maletes
Revistes
Maquinari
Videoteca
Monogràfics
FILOSOFIA
GrupIREF
Grup d’Innovació i Recerca per a l´Ensenyament de la Filosofia
Filosofia a travès dels textos
Manuel Codina
Escola oberta

Fotofilosofia
Eines per a l'aprenentatge del filosofar

MEDIATECA CRPs . Materials sobre filosofia que tenim al CRP.
CRP del Vallès Occidental I- Sabadell - S. Quirze del Vallès
Curs 2011-2012