JORNADA
D'INTERCANVI
D'EXPERIÈNCIES
EDUCATIVES

DIA 20 D'ABRIL DE 2013
A L’ESCOLA TORRE ROJA
DE SANT PERE DE VILAMAJOR

ORGANITZA:
Servei Educatiu de Zona
                    del Vallès Oriental III

 

 Conferència: " ESCRIURE @VUI"a càrrec de "Daniel Cassany"


 

 

PART 1                    PART 2

PART 3                     PART 4

PART 5                      PART 6

PART 7


Dropbox

 

 


Ponències
 

 •  "Taller d'escriptura creativa"
  Escola Matagalls
  • Núria Pascual
  • Montse Mas
  • Calixte Vallvé

L’escriptura creativa és una proposta de text escrit per els alumnes de cicle superior que té la  intenció  d’apropar als nens i nenes a experiències diferents per tal de motivar a escriure textos que parteixin de vinculacions directes amb allò que es farà.

 •  "Racó de la fotografia (llenguatge escrit)"
  Escola Trentapasses
  • Nani Lluch

Mitjançant la utilització de la càmera de fotos, realitzem activitats on és necessari explicar per escrit el què es veu o hem fet.

 •  "Atenció a la diversitat, una estructura diferent"
  • Maite Corts
  • Tomeu Santapau
  • Teresa Antiga
  • Rut Aixandri

L

 •  " Treball cooperatiu"
  Escola Salvador Sanromà
  • Martha García
  • Núria Salvador
  • Cristina Teixidor

-El perquè d’un treball cooperatiu
-El perquè de l’aprenentatge de la llengua mitjançant el treball cooperatiu
-Ús significatiu de la llengua
-Ajuda mútua entre companys
-Experiència de treball cooperatiu en un grup de P5-1r a l’escola Salvador Sanromà
Resum:
Els nous canvis que estem patint en el sistema educatiu ens fan plantejar noves maneres d’enfocar l’aprenentatge, de manera que puguem donar resposta a tots i cadascun dels alumnes que tenim a l’aula. Per aquest motiu vam iniciar el treball cooperatiu en els grups de P5 el curs passat, i seguim portant a terme aquest curs a primer. Des d’aquest enfocament es pretén treballar totes les àrees, de manera global i integrada i l’aprenentatge de la llengua és un dels puntals en aquest procés. Pensem que només donant sentit als aprenentatges i fent-los funcionals podrem parlar d’una veritable formació.

 •   “Sentimientos de papel”, un exemple de treball de l’expressió escrita basat en l’acció.
  Institut Lluís Domènech i Montaner de Canet de Mar
  • Carina Torres

“Sentimientos de papel” és una experiència que té com a protagonistes l’alumnat de primer de l’ESO. Neix de la voluntat de fer front  al següent repte: “Som capaços de produir un cover de cançons infantils ,  amb veu i instruments escolars, per a reescriure aspectes de l’univers i l’estructura de Lorca”?

A partir de l’anàlisi d’aquesta experiència, reflexionarem sobre els avantatges de treballar el currículum  a partir de la formulació explícita de reptes tangibles i significatius  que impliquin la movilització i transferència de coneixements d’altres matèries lingüístiques i no lingüístiques.

 •  "Expressió escrita a partir de frases científiques"
  INS Giola
  • Montse Sans

A través de frases científiques  es  remarca la importància de la lectura en un entorn fora de les àrees lingüístiques, potenciant la lectura reflexiva.
Es vol transmetre que la ciència és un procés evolutiu a través de la lectura de la història i remarcar la necessitat de la comprensió lectora a l’àmbit de la ciència.
Paral·lelament s’insisteix en el correcte ús de les TIC aprenent a llegir nous formats.
També és vol afavorir la motivació per la lectura potenciant la lectura seleccionada per l’ alumne.

 •  "Llengua a la carta": Activitats de comprensió lectora.
  • Carme Cáceres i Noemí Santamaria.

 

Aquest material posa a l’abast del professorat una sèrie d’activitats per treballar la comprensió lectora. Consta de 3 títols, un per a cadascun dels tres nivells: inicial, mitjà i superior. Cada títol està format per una guia didàctica i un bloc de materials.

Les guies didàctiques contenen les explicacions i l’annex fotocopiable amb els exercicis per als alumnes.

Cada guia didàctica està organitzada en 20 unitats, equivalents a 20 tipologies de textos diferents; per a cada unitat s’han elaborat 6 activitats diferents on la dificultat augmenta gradualment.

Els textos a treballar són breus i de tipologia ben diversa, ja que engloben creacions de tipus poètic, visual, narratiu, gràfic... combinant diversos formats que els alumnes poden trobar en el seu entorn més proper. Es pretén que l’alumne no acabi responent les qüestions plantejades per record immediat, sinó que elabori i comprengui, fent-lo gaudir amb la lectura.