Materials per a l’aprenentatge de la lecto-escriptura: Quaderns Llevant i JClic Llevant Qauderns Llevant 34.7 Mb Activitats JClic Quaderns Llenvant

Autors: Montes Rodés i Antoni Caralt.

CEE Llevant. Badalona

Els materials que hem elaborat són una proposta de treball per reforçar l’aprenentatge de la lectura en els seus inicis, pensada per alumnes amb Necessitats Educatives Especials (NEE).

Consisteixen en 11 Quaderns per imprimir i 6 paquets d’activitats informàtiques JClic que segueixen la mateixa seqüenciació ,i estan pensats per complementar-se.

Els Quaderns Llevant i els JClic Llevant, són força uniformes i repetitius en les tasques, amb la finalitat que l’alumnat a mesura que coneix la dinàmica dels exercicis, pugui treballar de forma més autònoma i segura.

Quaderns Llevant

pàgina del quadern imprès

Els Quaderns estan seqüenciats de manera progressiva i les lletres s’introdueixen en l’ordre següent:

Quadernet Llevant 1:

i

i, illa, indi, oli, pila, pilota, pinta, dit, fil, nina

Quadernet Llevant 2:

o

meló, moto, mou, no, o, oca, oli, olla, ós, ou, pilota, polo, poma, sol

Quadernet Llevant 3:

a

a, ala, avió, ase, gat, iaia, mà, muà, oca, olla, pa, pala, patata, pinta, pila, pilota, pinta, sal, tela

Quadernet Llevant 4:

e

ase, ela, elefant, mà, maleta, meló, meu, muà, ós, pala, seu, tela, teula, ulleres

Quadernet Llevant 5:

u

ase, cau, iaio, iaio, lupa, mà, mel, meu, mou, muà, ós, ou, pala, peu, seu, tela, tuela, ull, ulleres

Quadernet Llevant 6:

Repàs de vocals i diftongs.

ala, ase, avió, dit, elefant, fil, iaia, iaio, illa, indi, lupa, maleta, mama, meló, meu, moto, nina, oca, oli, olla, ós, ou, patata, peu, pinta, poma, sal, seu, sopa, tela, ull

Quadernet Llevant 7:

m

iaia, mà, mama, meló, meu, miau, moto, mou, muà, ou

Quadernet Llevant 8:

p

mapa, mà, oli, ou, pa, papa, peu, pi, pinta, pipa, piu piu, pom pom, poma

Quadernet Llevant 9:

l

ala, ela, iaio, l, la, le, li, lo, lu, lupa, mapa, meló, mira, moto, oli, pala, patata, pila, pipa, polo, polo, poma, poma, tren

Quadernet Llevant 10:

s

ase, oli, os , pala, sal, set, seu, sis, sol, sopa, suma, ulleres

Quadernet Llevant 11:

t

maleta, moto, oli, paleta, patata, petita, pilota, taula, tela, teula, tia, tió, ton, tot

Els Quaderns són 11 documents en format pdf preparats per imprimir.

Els Quaderns estan dissenyats en lletra de pal (Lletra LLevant)

En cada full s’incorporen unes orientacions pel mestre i es proposen activitats prèvies que els alumnes han de realitzar amb l’ajut del mestre.

A partir del so L també s'introdueix l'ús de l'article i apareixen petits sintagmes com "oli i sal".

Exercicis de conscienciació fonològica i de picar paraules

Com a suport pels alumnes apareixen uns pictogrames (SPC) que els indiquen i recorden quina és la tasca que han de realitzar.

Aquestes tasques són bàsicament:icones del quadern

JClic Llevant

 JClic Quadrens Llevant

Les activitats JClic Llevant consisteixen en sis paquets d’activitats informàtiques complementàries als Quaderns Llevant.

Estan seqüenciades de la següent manera:

JClic Llevant 1:

i, o, a, e, u

JClic Llevant 2:

m

JClic Llevant 3:

p

JClic Llevant 4:

l

JClic Llevant 5:

s

JClic Llevant 6:

t

En començar cada activitat l’alumne compta amb un suport oral que li explica la tasca que ha de realitzar. I també a la barra de missatge hi té un altre suport en SPC.

Les tasques que bàsicament es treballen són:

Font de lletres i consideracions tècniques

Ambdós materials han estat elaborats amb la Font Llevant (True Type) que hem creat especialment per aquest treball.

Aquesta font es caracteritza per:

Perquè les activitats es visualitzin cal prèviament haver instal·lat a l’ordinador la Font Llevant (True Type).

La resolució de pantalla òptima és de:1024 x 768 píxels o superior.