XTEC
DNEE

Signe 2

XTEC
Editor de llenguatge signat que permet crear textos en llenguatge escrit i traduir-lo a llenguatge de signes
   

Instal·lació 21 Mb 21 Mb

Frases fetes 66 kb

Benjami Vidiella WQeb de l

 

jfonoll@pie.xtec.es
 

 

 

signe 2

El Signe és un editor de llenguatge signat que permet crear textos en llenguatge escrit i traduir-los a llenguatge gràfic o de signes.

El programa es proposa un doble objectiu:

  • Proporcionar un eina a les persones sordes per a facilitar la lectura de textos
  • Agilitar la preparació de materials educatius en llenguatge signat als mestres i logopedes

El programa incorpora inicialment un diccionari amb el llenguatge signat per a sords, però canviant aquest vocabulari es pot utilitzar com a suport de qualsevol llenguatge gràfic (SPC, MIC...)

+ Documentació

Web Benjamí Vidella (autor)

250 Mb Instal·lació 21 Mb

Fitxer comprimit que s'ha de descompimir-lo per fer la instal·lació

66 kb Frases fetes

Fitxer Word amb una col·lecció de frases fetes estructurades segons la llengua de signes que permeten treballar la comunicació.