# XTEC. Xarxa Telemàtica Educativa de Catalunya Generalitat de Catalunya. Departament d'Educació

XTEC

RSS

Diversitat i NEE - Seminari d'Actualitzacio de TAC per la Inclussió

Seminari de TAC per la inclusió

Materials de les sessions de treball TAC sobre la utilització de la tecnologia per l'atenció de la diversitat, l'alumnat amb necessitats educatives especials i la inlcussió.

Enllaços d'interès