Jornada de Tecnologia Diversitat i Necessitats Educatives Especials

4 de setembre de 2003 UAB (Bellaterra)


Presentació

Organització Programa Tallers
 

Delegació Territorial d’Ensenyament Vallès Occidental Facultat de Ciències de l’Educació - Universitat Autònoma de Barcelona