Correu
 
 
Links  
 

MARC LEGAL

 

El Decret 282/2006, de 4 de juliol, estableix els requisits mínims quant al nombre i qualificació dels professionals, dels espais i de les instal·lacions , el nombre màxim d'infants per unitat, el procediment d'autorització administrativa d'aquests centres, la participació de la comunitat educativa així com la possibilitat de delegar determinades competències als ajuntaments:

  1. Relacionades amb el procés de preinscripció i matriculació d'infants als centres en els ensenyaments sufragats amb fons públics.
  2. Relacionades amb els consells de participació de les escoles bressol.
  3. Relacionades amb la resolució dels expedients d'autorització, de cessament d'activitats, de modificació de l'autorització i de revocació de l'autorització de les llars d'infants privades.

LEC (Llei catalana d'educació), 12/2009, de 10 de juliol. Aquesta llei té per objecte regular el sistema educatiu de Catalunya.