BIBLIOTECA I CENTRE D'AUTOAPRENENTATGE "EUSEBI CIMA I VIÑAS"

1.Horaris
2.Usuaris
3.Equipament
4.Normes d'ús

mail: eoiterrassabiblio@yahoo.es


 

La biblioteca i Centre d'Autoaprenentatge va ser creada l'octubre de 1998 i porta el nom d'Eusebi Cima i Viñas, pedagog vinculat al món de l'ensenyament de la ciutat i que ja va donar nom a l'escola de primària que ocupà l'edifici abans de l'Escola Oficial d'Idiomes. La biblioteca – Centre d'Autoaprenentatge és finançada amb l'Aportació Complementària dels alumnes de l'Escola Oficial d'Idiomes de Terrassa.

 

 

 

És una biblioteca especialitzada en idiomes i ofereix material bibliogràfic sobre temes de llengua, literatura i cultura dels idiomes impartits al centre (actualment alemany, anglès, àrab, francès i italià). La biblioteca vol ser un espai per continuar i consolidar l'aprenentatge fora de l'aula.


1. Horaris      Tornar a l'índex


Període lectiu:

 • de dilluns a dijous de 10.30 h a 13.30 h  i de 15.30 h a 20.30 h

La devolució de material en préstec també es pot fer a consergeria durant l'horari de funcionament de l'escola.


2. Usuaris      Tornar a l'índex


El servei de consulta està obert a tots els alumnes i el personal de l'EOI de Terrassa. Per fer ús del servei de préstec, però, cal ser alumne (oficial, That's English, monogràfics o lliures) o ex-alumne de l'Escola Oficial d'Idiomes de Terrassa i haver pagat l'Aportació Complementària anual establerta pel Consell Escolar. Presentant el resguard de pagament i una foto carnet es farà un carnet de biblioteca que també donarà dret a participar a les altres activitats i serveis organitzats per l'escola, finançats amb l'Aportació Complementària.

 


3. Equipament      Tornar a l'índex


 • Fons
  La biblioteca disposa actualment d'un fons de 480 DVDs i 10.000 documents classificats de la següent manera:

- Lectures
- Mètodes
- Llibres d'exercicis
- Gramàtiques
- Diccionaris
- Revistes i diaris
- Mapes i informacions turístiques
- Música
- DVDs i Vídeos
- Cds. i cassets
- Fitxes d'Autoaprenentatge (vocabulari, comprensió escrita, comprensió oral, gramàtica i música)
- Exemples d'exàmens oficials

També posa a disposició dels usuaris:
- televisors connectats a una antena parabòlica
- ordinadors amb accés a Internet
- reproductors de DVD, CD, casset i video

 • Material de curs
  Espai reservat per als materials i lectures obligatòries i recomanats durant el curs actual.


4. Normes d'ús      Tornar a l'índex


 • Internet:
  Temps de connexió per un període no superior a 20 minuts per persona (en horari de màxima afluència)
 • Préstec:
  Es poden agafar simultàniament:
3 Llibres de lectura3 setmanes
1 Llibre de lectura obligatòria
1 setmana
2 cintes de vídeo
1 setmana
1 DVD
1 setmana
2 cintes de cassette
1 setmana
2 llibres de text
1 setmana
1 llibre de gramàtica
1 setmana
2 revistes o diaris
2 setmanes
1 CD-Rom
1 setmana
1 CD-Audio
1 setmana
3 fitxes d'autoaprenentatge
1 setmana


Està totalment prohibit fer còpies del material prestat.

Exclòs de Préstec:
Algunes obres de consulta
Diccionaris
Revistes actuals

 • Reserves:
  Es pot fer reserva de qualsevol material que es pugui agafar en préstec. La reserva es pot fer a la mateixa biblioteca o per correu electrònic.
 • Pròrrogues:
  Es pot demanar una pròrroga del material prestat sempre i quan no estigui reservat.
 • Retards:
  Cal retornar els documents en el dia establert. En cas contrari s'aplicarà una penalització que consistirà en no poder endur-se material durant dos mesos.
  A principi de curs no es renovarà el carnet als usuaris que encara no hagin retornat material prestat el curs anterior (excepte préstec d'estiu).
 • Pèrdua:
  Recordeu que els materials no es poden guixar, ni subratllar ni marcar.
  En cas de pèrdua o deteriorament, l'usuari haurà d'adquirir la mateixa edició o abonar el seu import de reposició.

       Tornar a l'índex